El govern de Blanes (ERC i BEC-ECG) proposarà la congelació de les ordenances fiscals del 2021 en un ple extraordinari que ha convocat per avui a les set de la tarda. Segons va informar ahir l'Ajuntament, l'únic canvi que es plantejarà serà el reajustament de la taxa d'escombraries en els habitatges d'ús turístic i la posada en marxa d'un nou epígraf per regular les «llars compartides».

La proposta que porta a debat del ple de l'Ajuntament de Blanes redueix la quota per tramitar l'alta d'habitatges turístics un 27% i ho reajusta a la baixa, segons la superfície i tipus d'habitatge, així com la taxa de recollida i tractament d'escombraries. Respecte a la nova figura de llars compartides, tributarà amb una quota de tramitació d'alta de 200 euros i una quota anual per taxa de recollida i tractament d'escombraries de 160 euros en pisos, i de 166 ? euros en els casos d'habitatges unifamiliars.