L'Ajuntament de Santa Coloma ha celebrat dos plens en menys d'onze dies. La darrera sessió ordinària es va celebrar el 5 d'octubre i degut a un error en la distribució de punts de l'ordre del dia relacionat amb l'actualització de la relació de llocs de treball, l'equip de govern es va veure obligat a celebrar un ple extraordinari per subsanar l'error i aprovar definitivament la proposta, que afecta els complements salarials dels treballadors de l'Ajuntament.

El punt de la discòrdia

El punt en qüestió fa referència a l'actualització de la relació de llocs de treball, és a dir, els sous dels treballadors de l'Ajuntament. La polèmica, segons va exposar la CUP, és que en l'anterior ple es va aprovar un punt que implicava que per aprovar la relació de llocs de treball calia la modificació de dos llocs de treball en la plantilla -una plaça d'auxiliar administrativa i una d'alguatzil- per tal d'equiparar-les. Aquest fet es va incloure en l'esmentat punt set -que va ser aprovat-, però a la vegada era el punt vuit de l'ordre del dia i no es va aprovar. En resum, es va aprovar un punt (el punt 7) que incloïa el contingut d'un altre punt (el punt 8) que no es va aprovar.

La CUP va criticar el que considera un «error» així com la celebració del ple extraordinari, argumentant que l'assumpte es podria tractar en el proper ple -el 26 d'octubre- i criticant el «xantatge emocional» de l'equip de govern per a la celebració del ple, ja que segons la CUP en cas contrari se'ls acusava de «perjudicar als treballadors de l'Ajuntament». Per la seva banda, ERC va defensar que l'aprovació de la relació de llocs de treball no hauria d'estar relacionada amb la modificació d'aquestes dues places de la plantilla. El PSC va afegir que «s'haurien de fer les coses bé per no tractar el mateix punt exacte en dos plens diferents». Mentre que IdS va entonar el «mea culpa» i es va disculpar amb els treballadors de l'Ajuntament, ja que tot plegat implica que vegin com s'endarrereix l'aprovació de la relació de llocs de treball, que permet l'ordenació del personal i l'anivellament de sous i complements. Per la seva banda, JxCat va defensar que «no considerem que sigui un error». L'alcaldessa, Susagna Riera (JxCat), va insistir que les acusacions de l'oposició «són ganes de deixar en entredit la feina que es fa ben feta».

El punt de la discòrdia es va aprovar finalment amb l'abstenció de la CUP i el sí dels altres grups.