El temporal Gloria del mes de gener i la pandèmia de la covid-19 han minvat l'economia de molts municipis, i Tossa de Mar no n'ha estat una excepció. En el darrer ple, celebrat dijous al vespre, el govern (format per Junts per Tossa, Endavant Tossa i ERC) va aprovar les ordenances fiscals del 2021. Una de les taxes que es van aprovar va ser l'increment de l'impost del servei de recollida d'escombraries comercials -que augmenta un 15% respecte al 2020-, que va tirar endavant tot i l'informe desfavorable d'intervenció que alerta que la recaptació només cobrirà el 65,9% (552.768,64 ?) del cost total del servei, que és de 838.443,03 euros aquest 2021.

L'informe destaca que d'aquesta manera s'incompleix l'article 47 de la Llei d'Hisendes Locals, que precisa que «les entitats locals podran atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, per ella establerts, corresponents als serveis a càrrec d'aquests organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost». El document també destaca que «no es compleix el principi d'equivalència per raons d'interès públic», ja que per assolir el 100% del cost del servei l'increment de la taxa hauria de ser del 59%.

Des de l'oposició, el grup de Ciutadans critica que el punt s'hagi aprovat perquè argumenten que «no compleix la legalitat». L'alcaldessa, Imma Colom (Junts per Tossa), reconeix que els deutes derivats de la pandèmia i el temporal Gloria impliquen que «s'hagin de multiplicar els esforços per quadrar el pressupost». Tot i això, Colom destaca que han prioritzat la rebaixa de l'Impost de Béns Immobles, que ha caigut un 10%, i insisteix que amb el sistema de recollida porta a porta implementat a mitjans del 2019, els serveis de recollida d'escombraries comercials es «va encarir».

D'altra banda, la sessió ordinària també va aprovar un increment de la taxa d'escombraries urbanes. En aquest cas, els habitatges d'ús turístic (HUT) hauran de pagar un increment del 25%, mentre que per la resta d'habitatges l'increment és del 8%. Amb això, l'Ajuntament recaptarà 1.122.956 euros, que representen un 88% del cost total del servei (1.273.155,82 ?), que està externalitzat a l'empresa del Consell Comarcal de la Selva, Nora.

Aquestes dues taxes que no arriben a cobrir el 100% del cost del servei representen per a l'Ajuntament assumir 435.813 euros.

Rebaixa del 10,2% de l'IBI

El ple també va aprovar una rebaixa del 10,2% de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), que representa uns ingressos de 4,8 milions de cara al 2021. Amb aquesta rebaixa, l'Ajuntament deixarà de recaptar més de mig milió d'euros (550.674,97?). «Teníem un dels coeficients d'IBI més alts. Una de les meves promeses era rebaixar-lo un 20% però des d'Intervenció ens van dir que nanai del peluquín, amb la qual cosa la rebaixa ha sigut del 10% (el tipus impositiu ha baixat del 0,98% al 0,88%) perquè la prioritat era ajudar la gent», exposa Colom.

Finalment, el ple va aprovar una modificació de les bases del pressupost, per tal de proporcionar ajudes a la seixantena d'establiments turístics que han obert durant aquest any tot i la davallada turística a causa de la pandèmia de la covid-19. L'objectiu d'aquesta mesura és subvencionar despeses que han hagut d'assumir, per un import màxim de 5.000 euros i de manera escalonada en funció de la categoria de cada establiment.