L'Ajuntament de Breda vol recuperar les ales sud i est del claustre del monestir de Sant Salvador. El 8 d'octubre es va aprovar per decret d'alcaldia el projecte de consolidació de les façanes i les cobertes d'aquestes dues cares del claustre amb un pressupost de 235.052,37 euros. Des de l'Ajuntament apunten, però, que l'actuació depèn d'una subvenció de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat.

El monestir benedictí de Sant Salvador data del 1038 i va ser fundat pels bescomptes de Cabrera. És una obra arquitectònica emblemàtica al municipi, ja que és un Bé d'Interès Cultural situat en l'epicentre de la població.

Les ales que es preveu reformar formaven la sala capitular, l'arxiu, el refrectori, la cuina i les cel·les dels monjos. Segons apunta l'Ajuntament, es vol actuar per a sanejar la zona, ja que actualment no tenen cap element d'interès en l'àmbit del claustre i aquestes edificacions es troben «molt degradades». Pel que fa als treballs, en primer lloc es procediria a fer una neteja i desenrunament de l'interior, on el consistori assegura que hi ha hagut esfondraments; els treballs també consistirien a repicar i sanejar les façanes actuals i fer una nova coberta. D'altra banda, en un futur «més a llarg termini», l'Ajuntament vol destinar la zona a usos públics, però encara no hi ha res definit.

Interpel·lats pels terminis d'aquesta obra, des de l'Ajuntament asseguren que «no es pot parlar de terminis de temps perquè la realització de l'actuació depèn de la concessió de la subvenció de la Direcció General de Patrimoni».

La recuperació del patrimoni

Amb les desamortitzacions del segle XIX el claustre de l'antic montestir de Sant Salvador va passar a ser de l'estat, i posteriorment a mans privades -l'església de Sant Salvador no va passar a ser titularitat de l'Estat, ja que acollia la parròquia. Finalment l'exclaustració definitiva va ser l'any 1835. Es van vendre les diferents dependències monàstiques excepte l'església que a partir del 1843 va prendre la condició de parròquia, tot i que va arribar en molt mal estat de conservació.

El 1939, a les acaballes de la Guerra Civil es va calar foc a la gasolina que s'emmagatzemava al seu interior, que va malmetre encara més l'edifici. Actualment es conserva l'església gòtica, el campanar romànic restaurat a mitjans de segle XX, una galeria del claustre romànic tardà també restaurada, a més d'algunes construccions conventuals ara convertides en habitatges. A l'interior de l'església es guarda un relleu sepulcral de Ferran de Joara i Timbor de Cabrera, de començament del segle XVI.

L'Ajuntament, amb la voluntat de preservar tot el conjunt de l'antic monestir de Sant Salvador, des de fa diversos anys ha anat recuperant la propietat de les diferents ales del claustre, i el 2018 es va sanejar la zona i crear la plaça del claustre, una nova zona d'ús públic. Les primeres obres de remodelació del conjunt dels temples van començar al juliol de 2016, amb una posada al dia de la façana de l'església. Van consistir en la consolidació de les pedres de suport, la neteja de tota la superfície i la reparació de fissures, a més de la restauració de la decoració frontal. Aquests treballs van costar 66.321 euros i van ser finançats pel Bisbat de Girona i la Diputació de Girona i van acabar el novembre de 2016.

Finalment, l'any 2018 l'Ajuntament va avançar gran part del projecte de recuperació del monestir, que era en gran part privat. Aquell mateix any es va adquirir l'ala nord del claustre i es van refer les gàrgoles.