Aquest mes d'abril l'Ajuntament de Blanes posa en marxa una nova intensiva campanya de Control de Cens dels animals de companyia al municipi. D'acord amb l'Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença d'Animals, els seus propietaris i propietàries tenen l'obligació de tenir-los identificats mitjançant la implantació d'un xip, així com inscriure'ls al cens municipal. Per facilitar ambdues coses, l'Ajuntament de Blanes organitza cada any una campanya gratuïta de xipatge. Recorden que en el cas que el gos estigui dins la categoria dels considerats potencialment perillosos per la llei, a més d'identificar-lo amb un xip cal que obtinguin una llicència de tinença i conducció.

Malgrat les campanyes anuals gratuïtes, des del Departament de Medi Ambient es considera que el cens continua sent «massa baix» comparativament amb el nombre de gats i gossos que circulen pel municipi. De fet, en l'última campanya de l'octubre passat, se'n van xipar uns 200 animals, però només 50 d'ells van ser donats d'alta al cens municipal. A partir del mes de maig, els agents de la Policia Local faran controls aleatoris i comprovaran si els animals estan degudament identificats amb xip o censats. En cas contrari les sancions que es poden imposar van dels 400 fins als 3.000 euros.