L'Ajuntament d'Anglès ha realitzat una neteja dels dipòsits municipals d'aigua potable del municipi. Aquestes tasques, realitzades per per Aqualia, estan incloses en el Pla Anual de Neteja i Desinfecció dels Dipòsits d'Aigua que abasteixen al municipi, que formen part del Pla d'Autocontrol i Gestió del Subministrament del Servei Municipal d'Aigües. Durant els mesos de febrer i març ja s'han netejat i desinfectat els dos dipòsits generals d'Anglès, de 500 m3 de capacitat cadascun, sense afectar al subministrament d'aigua a la població. Segons assegura el consistori, la realització d'aquests treballs és important per assegurar la qualitat de l'aigua emmagatzemada en aquests, la qual posteriorment és distribuïda a tota la població.