El Consell Comarcal de la Selva està donant suport a onze Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de diferents centres de la comarca a l'hora de contractar una empresa que gestioni els menjadors escolars. Es tracta d'associacions que han decidit gestionar el servei de forma indirecta, és a dir, subcontractant una empresa especialitzada en el sector.

Per fer-ho, cal que les AMPAs segueixin un procés de contractació que garanteixi publicitat, transparència i lliure concurrència.

De fet, el Departament d'Educació ha delegat les competències als consells comarcals i els ofereix tres alternatives: la primera és que el consell comarcal s'encarregui de la gestió subcontractant una empresa, la segona és que siguin les mateixes AMPAs qui gestionin el servei i la tercera és que les famílies de cada centre subcontractin una empresa perquè faci el servei.

De tota manera, el Departament ha deixat clar que en el cas en què les AMPAs vulguin fer una gestió indirecta dels menjadors escolars cal que es garanteixi la transparència, la lliure concurrència i la publicitat del procés de contractació. D'aquesta manera, les entitats no podran decidir a dit qui volen que els gestioni els menjadors.

Procés de contractació

Per garantir aquestes condicions, el Consell Comarcal de la Selva està ajudant onze AMPAs de la comarca que han apostat per aquesta gestió indirecta a partir del proper curs. Des d'aquest dilluns 26 d'abril el Consell Comarcal ha habilitat una secció de la pàgina web www.educacio.selva.cat on les entitats poden penjar-hi les bases dels processos de contractació.

De moment, ja hi ha disponibles les de l'escola Benaula de Caldes de Malavella. En els propers dies s'hi afegiran els de les escoles Juncadella de la Cellera de Ter, els Estanys de Sils, el Bruc de Riells i Viabrea, el Castell de Santa Coloma de Franers, Sant Esteve de Caldes de Malavella, Quatre Vents i Sa Forcanera de Blanes, Guilleries de Sant Hilari Sacalm, doctor Carulla d'Arbúcies i Mare de Déu del Socors d'Hostalric. Ara, cada empresa interessada podrà adreçar-se a les AMPAs corresponents per presentar la seva oferta, seguint les pautes que cada associació ha estipulat.

A banda d'aquests processos impulsats per les associacions de famílies, actualment el Consell Comarcal també té obert el concurs públic per a l'adjudicació del contracte de concessió del servei de menjador de 21 escoles públiques de la Selva, repartides en vuit lots diferents. Finalment, les altres sis escoles públiques de la comarca seran gestionades de forma directa per les seves AMPAs, mitjançant la contractació directa del personal del servei per part de les mateixes associacions.