Coincidint amb el darrer dijous d'aquest mes d'abril, l'Ajuntament de Blanes convoca avui la sessió ordinària del ple municipal. Un dels temes més destacats serà la modificació de l'Ordenança Municipal que regula les taxes per a la utilització privativa o d'aprofitament especial a la via pública i terrenys de domini públic amb finalitats lucratives. En aquest sentit, el punt de l'ordre del dia preveu que s'apliqui una bonificació del 50% sobre la taxa amb efectes retroactius a 1 de gener d'aquest any.

Pel que fa a les mocions presentades pels grups polítics, l'APB -Agrupació Participativa de Blanes- presentarà una proposta per a l'adhesió a l'Aliança Educació 360-Educació a Temps Complet. D'altra banda, el grup municipal socialista presentarà dues mocions, una de les quals perquè es preservi l'activitat cultural durant el confinament comarcal i la segona per demanar mesures de regularització pels treballadors i treballadores que estan en règim d'interins de llarga durada a l'Ajuntament de Blanes. La quarta i darrera moció la presentaran de manera conjunta els dos grups a l'equip de govern, ERC i BECP, perquè es declari la disconformitat del consistori blanenc amb el ramal previst de la MAT Selva.

Altres punts que formen part de l'ordre del dia són l'aprovació de l'acta corresponent a l'anterior ple del mes de març; donar compte de sentències judicials i decrets d'alcaldia, així com l'aplicació de l'increment salarial previst a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2021 pel personal municipal. La sessió ordinària d'aquest dijous es tancarà, com és habitual, amb l'apartat de Precs i Preguntes.

El ple municipal del 29 d'abril se celebrarà de nou telemàticament a partir de les 7 de la tarda. Es podrà seguir íntegrament en directe per streaming a través del perfil Facebook de l'Ajuntament de Blanes, el perfil de Youtube, per televisioblanes, així com per Ràdio Blanes.