L'Ajuntament de Blanes encarregarà un informe jurídic extern al consistori per saber exactament en quina situació es troba el paratge de Pinya de Rosa i així plantejar-se quines possibles opcions d'actuacions es poden dur a terme per salvar-lo. Així va explicar-ho l'alcalde del municipi, Àngel Canosa, durant el darrer apartat de Precs i Preguntes al ple municipal del dijous.

El paratge, que va ser declarat l'any 2003 PNIN (Paratge Natural d'Interès Nacional), es troba actualment en una situació força crítica i, tal com assegura l'Ajuntament, va camí de malmetre's inrreversiblement si no s'hi posa remei urgent. Situació que va quedar ben palès durant la reunió celebrada el passat 1 d'abril amb el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Ferran Miralles, i un representant de l'actual propietari de la finca de Pinya de Rosa. No tan sols per l'avançada degradació del Jardí Tropical, sinó també per l'estat ruïnós que presenta la Masia del Sol, una casa d'estil noucentista que forma part del paratge. Posteriorment, van trobar-se l'Associació Pinya de Rosa -hereva de la Plataforma Salvem Pinya de Rosa- i els grups polítics municipals, que ja han decidit quins representants formaran part de la Comissió de Seguiment que s'ha creat. El següent pas es farà a través del Departament de Participació Ciutadana per estructurar la manera òptima de poder afegir els integrants que garanteixin una representativitat de la vila.