El Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de la Selva marítima estrena espais per a l’abordatge terapèutic de trastorns mentals greus. La nova seu, situada al centre de Blanes, acull també l’equip d’intervenció precoç de la psicosi (EIPP) i els equips mòbils comunitaris en salut mental (PSI). El centre ocupa 680 metres quadrats i l’interior s’ha dissenyat perquè els diferents serveis funcionin de manera independent. «Les noves instal·lacions suposen un salt important, tant en qualitat com en nombre d’activitats que es dissenyen, tant a títol individual com grupal», afirma el coordinador del SRC, el psicòleg Jesús Bernal. L’any passat, tot i la pandèmia, el servei va atendre 101 persones, un 17% de les quals hi anaven per primer cop.

La nova seu del SRC de la Selva marítima ocupa 680 metres quadrats construïts. Està situada al centre de la vila i comparteix espais amb l’EIPP i els PSI. El centre atén una població de referència de 65.610 adults de la comarca. El centre s’ha dissenyat perquè els diferents serveis funcionin de manera independent. L’àrea del Servei de Rehabilitació Comunitària disposa de tres sales (una d’audiovisuals, una d’informàtica i una tercera de polivalent) per fer-hi les diferents activitats. A més, també té un espai de cuina, per fer-hi aquelles activitats relacionades amb els hàbits de la vida diària. També compta amb un espai de biblioteca i lectura i de vestidors de dones i homes per a ús de les persones usuàries, equipats amb taquilles i dutxes. S’hi sumen tres despatxos per al treball intern dels professionals i una sala de reunions.

Per la seva banda, l’àrea d’intervenció precoç de la psicosi hi té cinc consultes –una de les quals, específica per a infermeria- i una sala diàfana equipada per a les teràpies de grup. L’equip comparteix els despatxos amb els professionals que integren el PSI de la Selva marítima. «Les noves instal·lacions suposen un salt important en la qualitat i en el nombre de les activitats que es dissenyen a títol individual com grupal», destaca el coordinador del Servei de Rehabilitació Comunitària. «Podrem donar una bona resposta a l’increment de la demanda», afirma Bernal. De fet, el centre ja disposa de dues consultes addicionals (en previsió de futures necessitats de creixement). A la part posterior hi ha els espais reservats per a professionals.

L’SRC és un espai terapèutic dirigit a la rehabilitació psicosocial de persones majors de 18 anys diagnosticades de trastorn mental greu (trastorn psicòtic principalment). Un dels objectius de tots els SRC és augmentar la utilització dels recursos comunitaris així com el desenvolupament de programes conjunts amb aquests recursos.

Atenció a psicosi incipient

Els Equips d’Intervenció Precoç de la Psicosi atenen les persones de 14 a 35 anys que presenten una psicosi o un risc de desenvolupar-la. El seu objectiu, a part de la detecció ràpida, és fer un tractament integral de les persones i de les famílies amb la finalitat de facilitar la recuperació de la persona, incrementar el seu benestar i integració a la comunitat, millorar el pronòstic i l’evolució. Els EIPP, formats per un psiquiatre, un psicòleg clínic, un treballador social i un infermer, funcionen de manera transversal amb els centres de salut mental d’adults i infantil i juvenil i donen suport als professionals de l’atenció primària, serveis socials i professionals d’educació.