L’Ajuntament de Lloret de Mar i l’Ajuntament de Blanes, juntament amb la Diputació de Girona, han engegat els projectes d’ordenació forestal municipal en el marc del Pla de serveis d’assistència en matèria de gestió forestal i prevenció d’incendis de la Diputació. Dimarts el Teatre de Lloret de Mar va acollir la primera reunió del procés de redacció del pla d’ordenació forestal del municipi. El nombre total d’assistents va ser de 64 persones, dels quals uns 50 eren propietaris forestals d’ambdós municipis, així com representats de l’ADF i associacions vinculades amb la gestió forestal. El motiu de la sessió era donar a conèixer aquest instrument d’ordenació forestal, així com establir un marc de diàleg i intercanvi de problemàtiques i inquietuds en relació a la gestió forestal, des de diferents àmbits: aprofitament de recursos forestals, prevenció d’incendis forestals i adaptació al canvi climàtic, regulació d’usos, preservació i conservació del territori. La superfície forestal prevista d’ordenar és de 4.705 ha, que representa el 70% del territori de Lloret i Blanes.

Els projectes d’ordenació dels municipis seran els segons instruments de gestió conjunta d’aquesta tipologia que es redactin, solament precedits per l’experiència del pla de gestió forestal impulsat per Torroella de Montgrí, on gran part de la superfície considerada era espai protegit. La previsió és tenir disponible el document a finals del mes de setembre, quan es durà a terme una sessió pública per donar a conèixer el Pla forestal municipal al conjunt de la ciutadania.

Jordi Orobitg, regidor de Gestió forestal i Emergència Climàtica, va remarcar la necessitat de «prevenció, agreujada pel canvi climàtic, l’hem de convertir en l’oportunitat de millorar el medi, i gestionar-lo, generant una economia circular a partir d’ella».