Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 8.392 kg de tèxtil usat a Caldes de Malavella durant el primer semestre del 2021 per donar-los una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclatge. La recollida selectiva de residu tèxtil representa un augment del 62,2% respecte als primers sis mesos de l’any passat (5.173 kg). Les més de vuit tones recuperades per Humana equivalen a 37.000 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades i en veuran perllongat el cicle de vida útil.

Aquesta gestió implica un doble benefici: el primer és ambiental perquè en redueix la generació de residus i evita que acabin en un abocador. La recuperació del residu tèxtil durant el primer semestre representa un estalvi de 26 tones de CO2 no emeses a l’atmosfera. El segon benefici és social: consisteix en la creació d’ocupació verda, Humana hi genera un lloc de treball per cada 30.000 kg de tèxtil recollit.

A més, els recursos que se n’obtenen es destinen a iniciatives socials: després de més de tres dècades d’activitat, tres milions de persones s’han vist involucrades als programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals; són projectes centrats en la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres accions.

«Quan aprofitem al màxim el residu tèxtil en donar-li una segona vida, convertim aquest residu en un recurs i li donem una finalitat social», afirma Àgata Soler-roig, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Catalunya, «els articles que es recuperen són un actiu que, gestionats acuradament, es converteixen en motor d’ocupació i de generador de fons per a la cooperació al desenvolupament a l’hemisferi Sud i de suport local al nostre país. Per tot plegat, estem molt agraïts a la ciutadania per la seva solidaritat».

La roba recuperada a Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) calcula que a casa nostra es generen anualment 166.000 tones de residu tèxtil; cada ciutadà llença aproximadament 20 quilos de roba, de mitjana.

Malauradament, els gestors autoritzats només en recuperen una petita part: segons dades del 2020, la recollida selectiva representa el 10,6% del total de residus tèxtils provinents del consum a les llars (2,3 kg per habitant i any). La resta acaba a la fracció resta; per tant, en un abocador o en una incineradora. Tanmateix, la recollida selectiva de roba té un gran potencial per garantir-ne una segona vida: el 50% es pot reutilitzar i més del 35%, reciclar. Per això és important que es dipositi en un contenidor de roba; resulta obvi, però gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba en el punt de recollida adequat.