L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va notificar ahir que l'ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat iniciarà l'abocament d'aigua provinent del Pasteral cap a la riera de Santa Coloma de Farners.

Els objectius d'aquesta maniobra són recarregar els aqüífers i assegurar el nivell freàtic dels pous d'abastament per tal d'evitar haver de bombar massa volum d'aigua des dels pous de la Mania, fet que suposaria un augment a nivells no permesos del percentatge de fluor en aigua de boca.

Aquesta és una situació recurrent en anys de sequera. El vessament d'aigua serà durant 15 dies, i es tornarà a avaluar la situació dels nivells freàtics, per si ja es pot interrompre o cal continuar el subministrament.