L’Ajuntament de Blanes posarà en comunicació directa la Policia Local amb els comerços i establiments que ho vulguin a través d’una nova aplicació gratuïta: DragAlert. Mitjançant aquesta aplicació, els responsables dels establiments podran fer avisos d’emergència que arribaran directament a la Policia Local de Blanes a través de dispositius mòbils –telèfons i tauletes- Android ja que, fins al moment, encara no s’ha implementat per a Iphones.

Per donar a conèixer aquest nou servei, la Policia Local de Blanes ha convocat un acte de presentació que tindrà lloc demà al Teatre de Blanes, a partir de les 8 del vespre. Per això, ha convidat a assistir-hi responsables de comerços de tot tipus, així com qualsevol altre centre públic o privat amb una ubicació fixa. Ara bé, no està adreçat a establiments que ja estan obligats per llei a tenir aquest tipus de dispositiu, com per exemple entitats bancàries, joieries i similars.

DragAlert funciona com un botó virtual que, en polsar-lo, genera un senyal d’emergència a la central de la Policia Local o al telèfon mòbil de la patrulla, indicant la ubicació de l’establiment que està demanant ajuda.

Es pot activar el servei per cada persona que treballi a l’establiment de manera gratuïta, però cal tenir en compte que un mateix telèfon no pot tenir associat més d’un comerç o local, ja que cada telèfon està relacionat amb una única adreça física que determina quin lloc és, on cal acudir en cas que es polsi el botó perquè hi ha algun tipus d’emergència.

El dispositiu DragAlert no pretén substituir cap connexió a una central d’alarmes, sinó un mitjà d’avís de la Policia Local més eficaç. Només es podrà utilitzar en quatre possibles situacions: robatoris amb violència i intimidació; robatoris amb força en les coses; situacions d’alteració greu de l’ordre (agressions, baralles, etc); i situació de risc per a les persones.

S’utilitzarà exclusivament en els casos denominats «en calent», és a dir: que s’estan produint en el moment d’accionar l’alerta, o immediatament després que s’ha produït. En les tipologies delictives greus a més de la presència de la Policia Local, s’avisarà si és necessari a la Policia de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, 112 o qualsevol altre.

La Policia Local de Blanes procedirà d’ofici a donar de baixa el servei en cas que detecti un mal ús per part d’algun usuari. Es considera mal ús realitzar un total de 3 avisos mensuals que siguin falses alarmes o 6 avisos que siguin falses alarmes al llarg de sis mesos. També es farà la baixa d’ofici en cas que es detecti un canvi de titular al comerç.

Quan es posi en marxa el dispositiu d’avís a través de l’aplicatiu mòbil DragAlert sempre serà per atendre l’avís d’un botiguer o comerciant en el seu establiment en horari comercial. En canvi, no s’atendrà cap alerta de situacions que s’estiguin produint a la via pública o altres locals que no sigui l’especificat en el formulari d’alta del servei.

Per poder disposar d’aquest servei, la Policia Local de Blanes anotarà les dades de la persona titular del telèfon o tauleta i ho vincularà amb les dades del comerç corresponent, o persona de protecció especial. Un cop s’ha signat l’acord de protecció de dades i l’ús del servei, sota les condicions específiques, la policia verificarà que la cobertura de telefonia sigui l’adequada perquè el DragAlert pugui connectar-se correctament.