El ple municipal de l’ajuntament de Santa Coloma d’aquest vespre aprovarà avui al vespre la proposta de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2022. Les ordenances es congelaran totes excepte la taxa d’escombraries, que s’incrementa un 5% la tarifa domèstica i un 4% la resta. Aquest increment és degut a la regularització dels preus després de la finalització del contracte amb FCC i que ja va motivar un augment del 8% de la taxa el 2020.

També es preveuen canvis en l’ordenança reguladora de l’impost de béns immobles (IBI), que exigirà als grans propietaris d’habitatges buits (més de 3) un recàrrec del 50% de l’IBI si els tenen buits durant dos anys. Amb aquesta modificació es vol forçar que els propietaris posin els immobles al mercat, per ajudar a trobar habitatges dignes a preus assequibles.

En l’ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), s’establirà una bonificació del 95% a favor de les construccions que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’ajuntament també anuncia modificacions en les taxes per activitats jurídiques i administratives de competència local, com l’expedició de documents administratius o llicències; en les taxes d’utilització d’instal·lacions municipals i en les de l’ús privatiu i l’aprofitament especial de domini públic local.

L’ordre del dia del ple també inclou el canvi de gestió de la residència geriàtrica Sant Salvador d’Horta, que assumirà Sumar-Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya SL, participada per l’ajuntament. Des del consistori s’instarà a Sumar a fer efectiva la subrogació de tots els treballadors, i a notificar-los l’acord i la garantia i manteniment de les seves condicions laborals en un termini de 15 dies abans que es faci efectiu el relleu de la gestió de la residència.