Les definicions que donen diferents diccionaris de la paraula vandalisme no es podria dir pas que siguin totalment superposables. En resumeixo algunes. «Vandalisme és la destrucció d´obres de la civilització, de coses belles, d’obres d´art»; «Vandalisme és la destrucció o degradació voluntària de bens comuns o dels altres»; «Vandalisme és l´esperit de destrucció que no respecta cap cosa, ni sagrada ni profana»; «Vandalisme és la destrucció d’obres d’art o objectes públics».

Definicions a banda, l’incendi i destrucció de la terrassa del restaurant «Racó Blau» de Blanes, constitueix per a mi, i penso que per a la majoria de ciutadans, un acte flagrant de vandalisme. Un nou cas que ha generat a Blanes un ampli consens entre la ciutadania a l’hora de manifestar el seu rebuig. Un cas més que s’afegeix a la inquietant llista d’incendis provocats que han patit les terrasses de diferents establiments de restauració al Passeig de Mar del municipi. Almenys mitja dotzena han cremat total o parcialment aquests darrers anys. Qui hi ha al darrera? Mans diferents o les mateixes? Quines motivacions, greuges o interessos? Fins on han arribat les investigacions que s’hagin fet? Quines mesures preventives privades, particulars o institucionals s’han pres? Com la majoria de blanencs, desconec les respostes.

Hi altres vandalismes (micro-vandalismes?) sens dubte no tant salvatges ni destructius que agredeixen també el nostre entorn. Malauradament, alguns s’han convertit en mals endèmics contra els que deu ser molt difícil actuar. Per exemple el «grafittis». El que excepcionalment podria considerar-se, més o menys, una expressió artística, penso que, majoritàriament, encaixaria en alguna de les definicions esmentades a l’inici.

I ja que parlem de terrasses, tot i que potser pensareu que filo molt prim, la ocupació d’espai públic que aquestes assoleixen en municipis com Blanes, ocupant passejos, voreres, places... de tots els veïns i contribuents, no deixa de constituir una mena de vandalisme contra la imatge urbana i la lliure utilització dels espais que ocupen. («degradació voluntària de bens comuns o dels altres»). Permetre aquestes horribles capses o corralets de fusta que des d’uns anys ençà han envaït carrers, cantonades, etc, no només a la primera vila marítima de La Selva, no representa , també , una mena de mini-vandalisme institucional?