Després de donar-se a conèixer amb el disseny del primer dispositiu que prediu les crisis epilèptiques entre un i tres minuts abans que passin, l’empresa blanenca MJN-neuroserveis segueix encaminada cap a nous reptes amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones. La seva darrera gran aposta, i que ha estat guardonada als premis E-TECH en la categoria de recerca i innovació tecnològica, és el projecte Dreamer. Consisteix en un dispositiu que facilita la detecció precoç dels símptomes de la malaltia de l’alzheimer. «Aquesta funcionalitat de previsió per a millorar la qualitat de vida de la persona afectada per la malaltia va ser el principal objectiu amb què vam crear el dispositiu, ja que una detecció a temps és clau per conservar la capacitat cognitiva el màxim de temps possible», explica a aquest diari David Blánquez, CEO de MJN-neuro.

Concretament, l’eina detectaria els signes encara que aquesta patologia es trobi en la fase preclínica. Per a aconseguir aquest objectiu, MJN-neuro ha investigat sobre les bases fisiopatològiques del funcionament cognitiu de la malaltia i ha desenvolupat un petit dispositiu no-invasiu, portable i de senzill ús. L’eina pot registrar l’activitat elèctrica del cervell en temps real i la informació passa per uns algoritmes d’intel·ligència artificial que permeten la detecció precoç de la malaltia de l'alzheimer.

Dreamer, dispositiu per detectar l'alzheimer de forma precoç desenvolupat per l'empresa MJN-neuroserveis

D’altra banda, el projecte també proposa el desenvolupament d'un sistema de seguiment i monitoratge dels pacients diagnosticats amb aquesta patologia, per a poder aconseguir una millor adaptació dels recursos terapèutics, així com un major coneixement de l'evolució i progressió de la malaltia.

Fase de desenvolupament

Blánquez explica que el projecte actualment està en fase de desenvolupament i, tot seguit, ve la reguladora. «Estem acabant de dissenyar com es podrà accedir a l’aparell. Una possible via seria que la persona interessada faci un test cognitiu online que determini si li pot fer falta o no. Posteriorment, caldrà establir una coordinació amb professionals mèdics que són qui, al cap i a la fi, diagnostiquen la malaltia. Aquesta eina ha de ser un suport per als professionals i, a la llarga, seria útil que s’estengués a la sanitat pública», especifica.

Dreamer és un projecte multidisciplinari en el qual participen empreses amb experiències prèvies diferents, juntament amb dos centres capdavanters en detecció i tractament de la malaltia de l’alzheimer, així com la col·laboració d'un equip de recerca en intel·ligència artificial de la Universitat de Girona. Tot el conjunt forma un consorci.

«Actualment no existeix un tractament curatiu per a la malaltia, però sí procediments que aconsegueixen alentir la progressió d'aquesta patologia, millorant així la qualitat de vida tant del pacient com dels que l’envolten», afirma Blánquez.

Actualment, l’empresa té en marxa altres projectes vinculats a altres malalties com per exemple el Parkinson i el trastorn de l’espectre autista (TEA).

Blázquez té clar que l’empresa seguirà a Blanes, tot i que se’ls ha plantejat traslladar-se a altres punts com Barcelona.