L’Ajuntament de Lloret de Mar està incorporant pisos al parc d’habitatge municipal per destinar-los a emergència social o lloguer assequible. El 2021 en va comprar dos i té previst adquirir-ne quatre més durant el primer trimestre d’aquest 2022. 

Les incorporacions, que elevaran a setze el nombre total d’immobles de titularitat municipal, s’han pogut efectuar gràcies als 800.000 euros dels Pressupostos Participats del 2019 i 2020. El Consell Veïnal de Lloret va decidir cedir aquest import a l’Ajuntament perquè es destinés a minimitzar l’impacte de la covid. «La pandèmia ha causat estralls a les classes socials més desafavorides i la urgència del moment va aconsellar destinar aquests recursos a inversió d’obra social», explica Miguel Moreno, president del Partir Popular de Lloret i de la urbanització Lloret Blau. 

El 2020 es va fer també una modificació de crèdit, aprovada en sessió de Ple, per destinar 500.000 euros més a l’emergència de l’habitatge. Amb tot, la regidora d’Urbanisme, Jennifer Pérez (ERC), declara que els sis pisos municipals es destinaran a famílies vulnerables. Per aquest motiu, un dels requisits dels habitatges que s’adquireixen és que tinguin entre dues i tres habitacions. A més, afegeix Pérez, «intentem que estiguin repartits entre diferents zones del municipi» per diversificar l’oferta. 

Els dos habitatges que ja ha incorporat el municipi s’han adquirit per la via de tanteig i retracte, que atorga a l’administració el dret de comprar un bé immoble abans que el propietari l’ofereixi a tercers. «N’hem anat a veure molts», assegura la regidora, que detalla que abans de fer efectiva la compra «s’elabora un informe arquitectònic» per avaluar l’estat del pis i les adequacions que s’hi hauran de fer en relació amb el preu de venda. 

L’Ajuntament -utilitzant el mateix mètode de compra i retracte- està avaluant més pisos per fer efectiva la compra dels quatre que falten durant aquest primer trimestre de 2022. Un cop fets els informes, s’adequaran i es posaran a lloguer.

Amb la compra dels sis immobles, Lloret té 515.900 euros -del pressupost total destinat a l’ampliació del parc d’habitatge per emergència social- compromesos. La regidora d’Urbanisme recorda que la partida ha de servir per comprar els pisos, però també per «adequar-los en funció de les valoracions que es facin per part dels serveis tècnics municipals». Tanmateix, Pérez afegeix que segueixen «fent visites per poder comprar algun pis més».

Moreno reclama que aquests habitatges es posin a disposició dels habitants amb urgència, per acabar amb el «desemparament de les famílies afectades» que, assegura, «continua sent el mateix o, fins i tot, s’ha agreujat». De fet, la mateixa regidora reconeix que està previst que augmenti el nombre de famílies en situació de vulnerabilitat aquest 2022

L’Àrea d’Habitatge de l’Ajuntament de Lloret de Mar es planteja elaborar un reglament d’adjudicació per poder gestionar tots els pisos municipals. Els deu habitatges de què disposava fins ara s’adjudiquen a través de la Fundació SERGI, un servei subcontractat pel consistori que gestiona un total de 105 pisos al municipi en el marc de la Borsa de Lloguer Social (amb pisos de propietaris particulars i tres pisos cedits per l’Agència d’Habitatge de Catalunya). A més, l’Ajuntament de Lloret es va adherir l’any passat al programa Reallotgem, que treballa per oferir lloguers de pisos privats buits amb l’objectiu d’allotjar famílies en situació de vulnerabilitat.