L'Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) bonificarà un 75% del cost dels impostos i taxes de les obres que incloguin la instal·lació de plaques solars. També es bonificaran tots els projectes d'obra menor que millorin l'aïllament dels habitatges i altres millores d'eficiència energètica que serviran per fer front a la crisi climàtica. Per altra banda, el consistori també aplicarà un 75% de bonificació en tots els habitatges que millorin l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. L'alcalde de Tossa de Mar, Ramon Gascons, ha assegurat que aquestes bonificacions se sumen a la reducció del 10% de l'IBI que es va aprovar l'any passat per combatre la crisi generada per la pandèmia.

L'equip de govern municipal presentarà aquestes bonificacions en el plenari del dijous, conjuntament amb l'ordenança que regularà l'increment del valor en terrenys urbans. Es tracta d'una nova fórmula de càlcul que permetria als consistoris ingressar les plusvàlues després que el Tribunal Constitucional tombés la que hi havia fins ara.