L’Ajuntament de Tossa té intenció d’aprovar demà dimecres el pressupost per a l’any 2022, que ascendeix a 14.843.934,76 euros. D’aquests diners, 2.861.164,05 euros es destinaran a inversions. Entre les principals inversions hi ha la construcció d’una nova llar d’infants al sector de l’escola i institut (1.463.264,05 euros); la compra d’una finca a l’Av. del Pelegrí per a crear un gran nucli cultural al sector juntament amb la Casa de Cultura, la Vil·la Romana dels Ametllers i Ca l’Acerbi (919.600 euros); el projecte de pavimentació de diversos carrers (300.000 euros); i la reforma i ampliació de les dependències actuals de la Policia Local (166.000 euros).

Pel que fa a despeses corrents, destaquen els més de 1,5 milions d’euros que es destinaran a recollida de residus i vidres; els més de 525.000 euros que es destinaran a neteja viària; o els 95.000 euros que es destinaran a subvencions socials.