Els treballs de neteja de les franges perimetrals per a la prevenció d’incendis a la zona escolar i religiosa de Santa Coloma Residencial, a Santa Coloma de Farners no acaba de convèncer els residents a la zona. L’Associació de veïns i veïnes d’aquesta urbanització considera que no s’estan respectant els criteris de tala establerts i que «en lloc de prevenció es fa aprofitament de fusta». En aquesta línia, denuncien que «es talen els exemplars més bons com els roures, en comptes de treure espècies invasores». L’Ajuntament té delegades les competències forestals al Consell Comarcal de la Selva, que al seu temps ha adjudicat el servei a una empresa externa, Gil Forestal, S.L.

L’empresa es queda la fusta

Les condicions d’aquest servei, recollides al contracte, estableixen que l’empresa adjudicaria que efectua els treballs de tala per prevenció d’incendis es pot quedar la llenya que n’extreu. Fonts municipals asseguren que és millor fer-ho així «per evitar contractar a part la retirada dels troncs».

Tanmateix, l’Associació de Veïns de Santa Coloma Residencial considera que aquesta clàusula provoca que es tallin arbres en bon estat amb bona llenya per vendre-la més tard. Denuncien també que els treballs no s’executen bé. «No hi ha marcatge previ dels exemplars que es talaran i, un cop feta la tala, es deixen arbres trencats», explica una veïna membre de l’associació.

A finals de l’any passat es va fer una reunió entre l’Ajuntament, el Consell Comarcal i els veïns de Santa Coloma Residencial on es va comunicar que es faria aquesta tala. «Es va pactar que serien treballs moderats i no ho són», denuncien els membres de l’Associació de Veïns de Santa Coloma Residencial.

Per la seva banda, fonts de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners asseguren que els treballs estan supervisats per un enginyer forestal i que s’efectuen amb diligència, seguint el que marca la llei de prevenció d’incendis forestals. Entenen, asseguren, que visualment la tala pot semblar agressiva, però asseguren que es fa «per seguretat».

L’agost del 2020 ja es van efectuar treballs a la zona del parc de la Font de l’Alemany. En aquella ocasió, els veïns ja van denunciar que s’estaven «carregant el pulmó verd» de bosc que hi havia a la zona amb una tala d’arbres «indiscriminada».