Un policia local de Tossa de Mar va portar l’ajuntament d’aquest municipi al contenciós després de rebre una «amonestació» per un fets que, segons una resolució de l’alcalde, es van produir al despatx de Recursos humans l’11 de novembre del 2021. En la carta del dia 16 d’aquell mateix mes dirigida al policia se li diu que si reiterava la conducta, li pot comportar l’obertura d’un expedient disciplinari. Al cap dels dos dies també el va citar l’alcalde.

El policia davant la falta d’acord va decidir portar el seu cas als jutjats i va presentar una demanada al contenciós administratiu. Assistit per l’advocat, Ricard Roura van presentar un escrit on es recorda que la qüestió principal de la demanda resideix en que un ajuntament no pot sancionar, sense abans fer un procediment sancionador, ressalta el lletrat. 

La part demandada per la seva banda, va presentar un escrit, segons diu la sentència, en el sentit que «l’amonestació comunicada al recurrent no era una sanció en el sentit estricte i no havia estat inscrita en el seu expedient». 

Tot i això, el procés judicial va continuar però el dia 22 d’abril d’aquest any, l’ajuntament va presentar un nou escrit: «una resolució que deixava sense efecte l’escrit d’amonestació del 16 de novembre». En aquest decret, s’hi pot llegir com l’alcalde diu que «atès que no és l‘objectiu d’aquesta alcaldia residenciar en la via contenciosa assumptes que no han esgotat la via administrativa, si es tracten de malentesos dins d’un col·lectiu professional» resol que «deixar sense efecte» l’escrit de 16 de novembre. A banda també s’hi ressalta que es comunica la decisió al jutjat «sol·licitant que consideri que s’ha produït una la satisfacció judicial de la demanda» per així no acabar al judici. L’advocat del policia subratlla que l’escrit del consistori es va comunicar cinc dies abans del judici.

La magistrada va mantenir la data pel 27 d’abril i eEn el judici, segons la sentència, les parts es van mostrar «conformes en que concórrer carència sobrevinguda de l’objecte» però el demandant va demanar «la imposició de les costes» i la part demandada s’hi va oposar.  

500 euros de costes

La jutge considera «procedent» la imposició d’aquestes ja que «el recurrent s’ha vist obligat a interposar el recurs perquè la demanada adoptés la resolució d’alcaldia del 22 d’abril deixant sense efecte l’amonestació», destaca. En total, la jutge dicta la imposició de 500 euros en costes, una xifra, diu el lletrat Ricard Roura, més elevada del que sol ser en aquest tipus de casos. La sentència és ferma.