Les diputacions de Girona i Barcelona han encetat el procés participatiu per recollir propostes de veïns i agents sobre la redacció del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge (PPMNP) que ordenarà el Parc Natural del Montseny. Es tracta d'un document que permet gestionar els espais naturals protegits i ordenar els usos del sòl que hi ha. Aquests instruments tenen la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics. Durant l'octubre s'anirà informant del procés participatiu i a partir del novembre els interessats podran fer les seves aportacions a través d'un portal web. El nou PPMNP preveu substituir l'antic pla especial que es va aprovar entre el 1977 i el 1978 i que avui dia continua vigent.

Amb l'objectiu d'actualitzar l'ordenació de sòls i gestionar les zones protegides del Parc Natural del Montseny, les diputacions de Girona i Barcelona estan redactant un Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge. Es tracta d'un instrument jurídic que equivaldria a un pla director urbanístic. Mentre es desenvolupa la redacció tècnica d'aquest document, les dues diputacions han començat a fer una campanya informativa per aconseguir que els agents i veïns implicats puguin dir-hi la seva a través d'un procés participatiu.

A partir del mes de novembre, els majors de 16 anys es podran inscriure en un portal digital i a partir d'allà enviar les seves propostes per tal que s'incloguin en el PPMNP. A més es faran sessions presencials de debat amb les administracions implicades i persones expertes vinculades al món de la recerca, així com agents econòmics i entitats del territori. L'objectiu és garantir una millor protecció i conservació del patrimoni natural i cultural de la zona i impulsar el desenvolupament rural mentre es fa un ús sostenible dels recursos que hi ha.

Fins ara, aquest parc natural es regeix per un pla especial que la Diputació de Barcelona va aprovar el 1977 i la de Girona el 1978. El 2008 es va revisar en profunditat aquest document i es va aprovar un nou pla especial de protecció del medi natural. Aquest document, però, va acabar als tribunals i el juliol del 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el va anul·lar per manca d'avaluació ambiental estratègica.