Vidreres començarà el sistema de recollida de residus Porta a Porta el proper 1 de març. El canvi es farà progressiu a tot el municipi, tot i que en una primera fase el nou sistema de recollida de residus es farà efectiu al nucli. 

Comença la primera fase del canvi de sistema de recollida i que es desenvoluparà en tres fases diferenciades que es faran efectives els propers mesos. 

En una primera fase el Porta a Porta arribarà al nucli el proper 1 de març, en una segona fase, al cap d'uns sis mesos, s'estendria pels veïnats de Terrafortuna, Puigventós i la Goba.

La tercera fase, pensada per ser implantada al cap d'un any de l'entrada en funcionament del sistema, treballaria amb àrees d'aportació de residus tancades pel veïnat d'Aiguaviva Parc perquè per les característiques de la zona es fa difícil la implantació del sistema com a les altres parts del municipi. Ja en la primera fase es desplegaran també tres àrees d'aportació per al disseminats, de les quals una d'elles serà també d'emergència. .

Per tal que no hi hagin dubtes al voltant del canvi de recollida es duran a terme diferents sessions informatives. Aquestes xerrades es faran al Teatre Casino els dies 13, 15 i 23 de febrer a les 18:30 h.  

Durant el mes de febrer es lliuraran els quits de reciclatge.

L'alcalde, Jordi Camps, ha manifestat que "sabem que és un canvi important al nostre dia a dia, però cal que fem un pas endavant en matèria de sostenibilitat i de reciclatge" i ha afegit que "el que paguem a dia d'avui per gestionar els residus és massa elevat, perjudicant, a banda del medi ambient, la butxaca de tots i totes".

 La problemàtica dels residus

La quantitat de la fracció de rebuig que generen els veïns suposa més del 75% del total de residus. Aquesta quantitat no és sostenible, tampoc és responsable mediambientalment ni viable econòmicament.

En les diferents sessions informatives que porten fent-se des del 2021 s'han exposat diverses informacions d'interès a la ciutadania per entendre millor el canvi de sistema. Així per exemple es va poder comprovar que el cost de gestió d'abocador per cada habitant costa al voltant de 31euros l'any, en comparació a altres pobles com Vilablareix, que només costa als veïns 1,60euros. Així doncs Vidreres durant l'any 2020 va generar 2.808,94 tones de resta, mentre que a Vilablareix se'n van generar 55,68 o a Celrà 711. I és que la xifra de kg que cada habitant genera a Vidreres al cap de l'any (362 kg) es troba per sobre de la mitjana catalana (290,505 kg).

 El regidor responsable de l'àrea, Enric Gual, explica que: "els canvis són difícils per a tothom, sobretot al principi" i que "cal veure el canvi de sistema com una millora, ens recolliran els residus a la porta de la casa, amb tota la comoditat que això comport".

Gual ha manifestat que "fins que tothom no estigui habituat a llençar les escombraries d'aquesta manera, des de l'Ajuntament estem disponibles per resoldre dubtes i fer tantes xerrades informatives com calgui".