L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners han signat un conveni de custòdia fluvial amb l'objectiu de millorar l'estat de cinc cursos fluvials que transcorren pel municipi. L'acord té una durada de quatre anys i inclou actuacions per millorar les afectacions de la riera de Santa Coloma provocades pel temporal Glòria, així com millores de l'estructura forestal de les riberes i manteniment de les lleres per millorar el flux dels rius. També s'efectuarà el control d'espècies exòtiques invasores i es retiraran residus acumulats. A més de realitzar una sèrie d'activitats de participació social, d'educació ambiental i de voluntariat amb la ciutadania i les escoles a l'entorn dels rius.

En concret, l'àmbit d'actuació del conveni entre l'ACA i l'Ajuntament beneficiarà a la riera de Santa Coloma (el tram que comprèn des de la gorga d'en Vilà fins al tram passat l'Escola Forestal); la riera de Castanyet o Canadell (el tram comprès des de la confluència de la riera de Castanyet fins al parc de Sant Salvador); el reg del Bagastrà (al seu pas per la urbanització Santa Coloma Residencial); el riu Esplet (el tram entre el0encreuament de la carretera vella de Girona i fins després del pont de la carretera de Sant Marçal) i el torrent de Fàbregues (tram que transcorre entre la carretera vella de Girona i la confluència amb el riu Esplet).

Aquest acord, amb una durada de quatre anys, preveu una sèrie d'actuacions destinades a la millora de les afectacions de la riera de Santa Coloma per l'episodi del Gloria, que va quedar plena de sediments. Les actuacions previstes consistiran en l'eliminació d'espècies exòtiques invasores com la canya, la retirada de residus, l'estassada de branques baixes i desbrossada per millorar l'estructura ripària i la retirada d'aquells arbres caiguts i altres restes vegetals que puguin dificultar el flux d'aigua. L'acord també preveu activitats de participació social, d'educació ambiental i de voluntariat amb la ciutadania i les escoles.

A més de totes aquestes actuacions, està previst fer les actuacions necessàries per restablir l'equilibri en el balanç de sediments com la permeabilització de rescloses a la riera de Santa Coloma o la recol·locació del sediment i l'adequació d'una passera al reg de Bagastrà, entre d'altres.

La custòdia fluvial en la riera de Santa Coloma i tributaris contribueix a la millora de les problemàtiques de la conca, així com al millor assoliment dels objectius ambientals de la Directiva Marc de l'Aigua.

En els darrers cinc anys, l'ACA ha signat un total de 34 convenis de custòdia fluvial i ha aportat 1,65 milions d'euros en ajuts en aquest àmbit.