L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) estudia emprendre accions legals per difamació arran del contenciós sobre suposades irregularitats a les oposicions a sergent de la Policia Local. El consistori subratlla que el recurs suposa "un atac frontal a la reputació, l'honor i la imatge dels integrants del tribunal qualificador i del mateix alcalde". Al recurs, el demandant, un caporal que no va obtenir la plaça, sosté que el cap de policia va demanar "expressament" que es canviessin les notes per afavorir un altre candidat i deixar-lo fora del procés. El consistori afirma que els fets i situacions que recull el contenciós són "absolutament falses" perquè els tribunals de les proves selectives són "neutrals, objectius i altament professionals".

Lloret de Mar està valorant tirar endavant les mesures "que legalment corresponguin" per demanar "la rectificació immediata" arran de la difusió del contenciós sobre les oposicions a sergent de la Policia Local. El consistori assegura que "els fets i situacions" que es descriuen al recurs són "absolutament falses", tant pel que fa al procediment de selecció com també a les "acusacions" que el demandant llança contra l'inspector en cap de la Policia Local i la resta dels membres del Tribunal Qualificador.

"Per a l'Ajuntament, aquestes acusacions suposen un atac frontal a la reputació, l'honor, la intimitat i la imatge dels integrants del tribunal i del mateix alcalde", recull el consistori en un comunicat. Al recurs, el demandant reclama que s'anul·li part del procés d'oposicions i també sol·licita al jutjat contenciós administratiu que enviï l'afer a la fiscalia per si el ministeri públic considera que hi pogués haver delicte.

L'Ajuntament de Lloret de Mar deixa clar que en cap cas correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa investigar "un delicte de falsedat documental o de prevaricació contra els membres del Tribunal Qualificador i l'alcalde". Recorda que la funció d'aquests tribunals és valorar la legalitat dels actes administratius.

"El jutjat contenciós administratiu 3 de Girona només ha admès a tràmit un recurs contenciós contra la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de revisió d'alguns actes pretesament nuls, segons el recurrent, dictats en el marc d'aquest procediment esmentat", explica el consistori.

Per últim, l'Ajuntament de Lloret remarca que, tant en aquest cas com en d'altres oposicions, "els tribunals que valoren les proves selectives d'accés a la funció pública són neutrals, objectius i altament professionals" i que no tan sols estan formats "per personal propi de l'Ajuntament" sinó també d'aquell "provinent d'altres administracions públiques".