En el següent mapa es pot comprovar el partit guanyador de les eleccions generals en cada una de les seccions censals en què es divideixen els municipis gironins. Els resultats ens mostren la diversitat electoral de les diverses zones i barris dels municipis.

El vot a les eleccions del Parlament 2012: Consulta com han votat els teus veïns