POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, DIARI DE GIRONA, S.A., Societat Unipersonal (d'ara endavant, LA COMPANYIA), informa a l'usuari de què les dades personals que li faciliti a través dels formularis del lloc web que ompli per al seu registre, subscripció a l'Edició Digital o per a la utilització d'altres serveis oferts pel lloc web seran incorporades a un fitxer titularitat de DIARI DE GIRONA, S.A., Societat Unipersonal, amb domicili al Passeig General Mendoza, 2 de 17002-Girona degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de processar la seva petició de registre, gestionar els serveis sol·licitats, mantenir la relació amb l'usuari ?ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic (plataformes i dispositius d'accés, TV, telefonia mòbil o equivalents)? i realitzar la gestió, administració, prestació, ampliació i millora de les seves activitats per oferir un servei més personalitzat i eficaç, mitjançant l'anàlisi de la utilització dels serveis per part dels usuaris.

LA COMPANYIA garanteix la confidencialitat i secret de les seves dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast per tal d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de mateixes.

Si l'usuari ho autoritza marcant la casella corresponent que apareix en els formularis del lloc web, les seves dades seran compartides amb les empreses del Grup Editorial Prensa Ibérica, amb la finalitat que cadascuna d'elles pugui enviar novetats, informació comercial, editorial o institucional i publicitat -per correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic- sobre els productes, serveis, promocions i altra informació relacionada amb el sector de la comunicació i audiovisual, al qual pertany LA COMPANYIA.

De la mateixa manera, en cas que l'usuari ho autoritzi marcant la casella corresponent, les seves dades seran utilitzades amb la finalitat de procedir a l'enviament, per mitjans tradicionals i/o electrònics, d'informació general, productes, serveis i promocions oferts per terceres empreses, de qualsevol sector professional, seleccionades per Grup Editorial Prensa Ibérica.

Finalment, us informem que l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques, enviant un correu electrònic a lopdgirona@epi.es, o enviant una carta a LA COMPANYIA, al Passeig General Mendoza, 2 de 17002-Girona , adjuntant fotocòpia del seu document nacional d'identitat o del seu passaport.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. LA COMPANYIA podrà excloure dels serveis prestats a l'usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que puguin procedir en Dret.

Nota legal del servei d'informació gratuïta via WhatsApp
D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD) i per la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE). El servei és gratuït. L'usuari accepta que les seves dades personals (número de telèfon), siguin objecte de tractament en un fitxer automatitzat titularitat i responsabilitat de Diari de Girona, degudament notificat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant els mecanismes establerts a aquest efecte. L'usuari atorga el seu consentiment perquè aquest número pugui ser utilitzat posteriorment per a l'enviament gratuït d'informació, publicitat i ofertes relacionades amb els nostres serveis. Així mateix, conforme a la legislació vigent, l'usuari té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades i baixa del servei mitjançant l'enviament d'un missatge per Whatsapp amb la paraula ?Baixa? al número amb una simple petició a l'adreça de correu electrònic lopdgirona@epi.es. Diari de Girona es reserva el dret d'admetre, expulsar o cancel·lar aquest servei a aquells usuaris que no en realitzin una utilització correcta.

Galetes
Alguns dels serveis del lloc web utilitzen galetes per facilitar la navegació dels usuaris. Per obtenir més informació, preguem que llegiu atentament la nostra Política de cookies.

Actualitzacions i canvis en la política de privacitat i protecció de dades
Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Privacitat i Protecció de dades, es comunicaran als Usuaris ja sigui mitjançant la pàgina web o a través de correu electrònic als usuaris registrats.