Salut concentrarà les vacunacions contra la covid-19 a Blanes (Selva) al local de Mas Enlaire i el convertirà en un centre d'abast comarcal. Aquest equipament, conjuntament amb el local social de Mas Borinot, ja funcionava com a punt vacunal. Però Mas Enlaire ho era de proximitat, i el de Mas Borinot era el que tenia abast supramunicipal. A partir de dilluns 14 de juny, però, Mas Enlaire centralitzarà tot el dispositiu de vacunació fora del CAP. L'espai estarà operatiu cada dia i tindrà disponibilitat per injectar fins a 2.100 dosis diàries. A l'equipament hi haurà quatre boxes, distribuïts en dues sales diferenciades que s'obriran en funció de la disponibilitat de vaccins. Hi treballaran professionals de l'ABS, infermeres i personal administratiu.

Així mateix, també es podrà comptar amb la participació d'equips d'infermeres voluntàries i jubilades (que ja van tenir un paper clau en la campanya de vacunació a les residències).

Treball en xarxa amb l'Ajuntament

L'organització del dispositiu s'ha treballat conjuntament des de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS), la Regió Sanitària de Girona i l'Ajuntament de Blanes. Aquest darrer s'ha encarregat de facilitar el suport logístic necessari desplegar la campanya de vacunació als espais externs cedits. En breu, els serveis municipals traslladaran el material i mobiliari del local de Mas Borinot al de Mas Enlaire, perquè el dilluns passi a ser centre de vacunació supramunicipal.

A més, l'Ajuntament està habilitant un solar com a aparcament exclusiu per als usuaris del punt vacunal. La campanya de vacunació de la Regió Sanitària de Girona es desenvolupa en tres tipologies d'espais per tal de facilitar l'accés de la població a la vacuna: de proximitat (majoritàriament CAP o espais externs complementaris); sis centres de capacitat mitjana (de cobertura comarcal); i un punt de vacunació massiu, al Palau de Fires de Girona.