En el marc de Fruit Attraction 2021 Fontestad ha presentat Planeta Fontestad, un projecte que reforça el seu compromís amb la sostenibilitat que aplica a la seva pròpia política d'empresa. Aquesta iniciativa uneix en un sol concepte global la filosofia mediambiental i de millora per al planeta que durant els últims 75 anys realitza l'empresa valenciana.

Planeta Fontestad enfoca les seves activitats cap als tres pilars fonamentals de desenvolupament: l'econòmic, el social i el mediambiental i ve a reforçar amb accions concretes els objectius de sostenibilitat de l'empresa per als propers anys.

Entre aquests cal destacar la gestió mediambiental, que té com a principal objectiu reduir el consum d'aigua en les seves línies un 90%, així com la reducció i reciclatge de residus, fitosanitaris i fertilitzants; la gestió de biodiversitat, amb una forta aposta pel control biològic i foment de la biodiversitat; la gestió del soroll, que té com a fi limitar l'emissió de soroll i reduir la contaminació acústica; la gestió de l'energia, que té com a objectiu treballar amb llum natural durant bona part del dia per reduir les emissions de CO2; i la gestió d'emissions atmosfèriques per tal de reduir la petjada de carboni, amb la utilització d'energies renovables.

En la seva estratègia empresarial i com a requisit fonamental, Planeta Fontestad ha incorporat el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marca l'Agenda 2030 de l'Organització de Nacions Unides (ONU) al considerar que el camí cap a la prosperitat està clarament marcat per aquests ODS.

Així ho ha subratllat el president de la companyia, Vicente Fontestad: "És hora de fer un pas més en el nostre compromís de sempre. El món ens necessita més que mai. Com a principal connexió entre les persones i el planeta, l'agricultura i els aliments sostenibles tenen un gran potencial per abordar molts dels nostres reptes: servir aliments assequibles i nutritius, enfortir els mitjans de vida, revitalitzar els paisatges rurals i urbans, generar creixement nacional i impulsar canvis positius en tota l'Agenda 2030".

Amb Planeta Fontestad, l'empresa valenciana fa un pas més cap a un futur sostenible consolidant la idea que la recuperació de l'economia i del planeta només pot ser verda.

Sobre Fontestad

Fundada el 1984, Fontestad és una de les empreses espanyoles de referència pel que fa a la producció i distribució de cítrics, tant a nivell nacional com internacional.

Amb una producció anual que arriba als 160 milions de quilos de cítrics, la companyia opera en més de 11 països. Amb una facturació de 160 milions d'euros, el 40% de la producció de Fontestad és pròpia i controlada amb unes 900 ha (Comunitat Valenciana, Andalusia i Múrcia) mentre que l'altre 60% pertany a la seva xarxa d'agricultors.

Actualment Fontestad dona feina 1.250 treballadors directes, una xifra que augmenta fins als 3.400 treballadors en temporada alta. En les seves instal·lacions de València, Madrid i Perpinyà (França) es gestionen 1 milió de quilos de cítrics diàriament.

La gran capacitat de selecció de Fontestad és la que li permet assolir sempre el seu objectiu prioritari: garantir en tot moment la millor qualitat i servei als seus clients.