Cap alumne que es va preinscriure a l’FP al període ordinari es queda sense plaça

Davant una situació excepcional, el Departament d’Educació ha fet un increment sense precedents de l’oferta en un procés de preinscripció extraordinari al setembre

Els cicles de FP de grau mitjà han rebut 39.000 matriculacions

Els cicles de FP de grau mitjà han rebut 39.000 matriculacions / DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Tots els alumnes que a la preinscripció ordinària del mes de maig van sol·licitar una plaça d’un cicle formatiu de grau mitjà, han pogut obtenir una plaça en aquesta etapa educativa. Culmina d’aquesta manera el procés extraordinari de preinscripció i matriculació que es va posar en marxa per donar sortida a l’alt increment de demanda d’aquests ensenyaments. A hores d’ara, més de 39.200 persones s’han matriculat en cicles d’FP de grau mitjà.

D’aquesta manera, tothom que es va preinscriure a un cicle formatiu de grau mitjà en el període ordinari podrà accedir a estudiar aquests estudis. Cal tenir en compte que en formació professional no és possible garantir el 100% de les places sol·licitades en la primera opció. Per exemple, si en un centre per un determinat tipus d’estudis hi ha 37 sol·licituds i s’han ofert 33 places, l’Administració no pot obrir un nou grup per només 4 alumnes, sobretot perquè pot haver-hi places disponibles per als mateixos estudis en un altre centre proper. L’increment de grups es fa tenint en compte que la demanda sigui suficient. L'oferta ha de tenir en compte també l'equilibri amb les necessitats del mercat laboral. L’èxit de la inserció d’aquests ensenyaments rau en aquesta adaptació de les places al teixit productiu del territori.

De cara al curs 2022-2023, el Departament d'Educació amplia el compromís per tal que l’alumnat que vulgui accedir en preinscripció a un grau mitjà pugui obtenir una plaça en algun dels cicles de la mateixa família professional.

L’oferta en FP respon a l’equilibri entre la demanda de les persones i les necessitats reals del mercat laboral i dels territoris, clau per a la inserció laboral

Enguany les preinscripcions a l’FP de grau mitjà s’han incrementat un 23% respecte a l’any anterior. El primer procés de preinscripció va acabar amb 12.611 aspirants que no havien pogut entrar a estudiar la seva opció desitjada. Per això, el Departament va crear, de forma excepcional, una convocatòria extraordinària amb 6.152 places noves provinents de la creació de nous grups, de l’ampliació de les capacitats i de les vacants existents.

Després d’aquest període extraordinari han quedat 381 places de persones prioritàries que provenen del període ordinari sense accedir a estudiar allò que havien demanat, xifra inferior a anys anteriors. Ara bé, amb el procés d’atenció individualitzat que se’ls està oferint des del Departament tots tindran l’oportunitat d’obtenir plaça en un cicle formatiu de grau mitjà.

Actualment, hi ha encara 1.422 vacants en diversos centres a les quals podran optar. D’altra banda, Educació ha concertat amb caràcter extraordinari 5 grups més del cicle formatiu de Cures d’Auxiliar d’Infermeries en centres concertats on podran accedir amb les mateixes condicions que als centres públics. I també podran accedir a aquests ensenyaments més demanats a través de l’Institut Obert de Catalunya de forma telemàtica, si no opten per places presencials en altres ensenyaments.

Cicle d’FP de grau mitjà

La qualitat de la formació està demostrada en el gran èxit de la inserció al mercat laboral / Departament d'educació

A més a més, properament, en el marc de la col·laboració del conveni signat pel Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Treball i el Departament d'Educació, els centres de Formació Professional del Departament d’Educació posaran a disposició un nombre de certificats de professionalitat que poden donar resposta a unes 1.400 places formatives. És un tipus de formació d’aproximadament 600 hores de durada que facilita una ràpida reincorporació al món laboral.

Pel que fa al grau superior, de les 13.794 persones que havien participat en el procés ordinari de preinscripció i s’havien quedat sense plaça, 595 no tenen plaça en allò que havien demanat. Aquestes persones també se’ls està contactant des del Departament d’Educació i estan rebent una atenció personalitzada per intentar reubicar-les en les 1.848 vacants existents avui en dia.

Increment excepcional de la demanda

L’increment de demanda és un fet excepcional que s’ha produït per diferents motius. Un d’ells és l’augment de persones adultes que volen enriquir el seu itinerari formatiu i millorar la seva ocupabilitat. De les 48.843 sol·licituds que s’han rebut per cursar un cicle formatiu de Grau Mitjà, únicament 24.659 provenien d’estudiants que el passat curs estaven matriculats a 4t d’ESO. Per tant, pràcticament el 50% d’aquestes sol·licituds van arribar de població de més edat que no provenia de la continuïtat del sistema i que han aprofitat per formar-se en el context de crisi econòmica derivada de la Covid-19.

Des del Departament d’Educació s’està oferint als alumnes una atenció personalitzada per acabar-los d’orientar cap a les vacants existents

Hi ha també d’altres factors que expliquen aquest interès en els ensenyaments, com són la millora continuada de l’oferta i la creació de nous cicles formatius, la qualitat dels ensenyaments, l’increment en els darrers anys de l’FP Dual o l’èxit de la inserció al mercat d’aquests estudis.

De fet, la inserció laboral dels graduats en FP és més alta que en altres ensenyaments: al grau superior l’ocupabilitat és del 64% i al grau mitjà del 43%, segons dades del 2020.

[object Object]

De cara al proper curs 2022-2023, s’introduiran nous canvis en el procés de preinscripció i matrícula de l’FP. Uns canvis adreçats a oferir un millor servei a l’alumnat i les seves famílies:

  • Es posaran nous criteris d’accés per garantir que tot l’alumnat de 4t d’ESO tingui una plaça dins una de les 24 famílies professionals de grau mitjà que l’aspirant hagi escollit.
  • S’introduiran canvis al procés de preinscripció i matriculació d’aquests ensenyaments i s’avançarà el procés al mes de març.
  • Es farà una oferta pactada amb l’Agència de l’FP, el Departament d’Empresa i Treball i els agents socials per tal que aquesta sigui el màxim d’adaptada al mercat laboral i a les necessitats del territori.
  • Es millorarà l’orientació des del primer curs de l’ESO per tal d’incrementar el coneixement de totes les sortides educatives entre l’alumnat.