Una educació que ha canviat en els últims 10 anys i que es prepara per canviar d’any en any. Des d’aquesta perspectiva holística i integradora, parlem amb Rosa Visiedo, rectora de la Universitat CEU San Pablo.

-La transformació digital és bàsica a les Universitats, però sense una perspectiva humanística, es queda en la mera tecnificació. ¿Com s’afronta a les Universitats CEU? 

La transformació no és tecnificació i s’ha d’abordar des del punt de vista humanístic. Per això, el nostre centre d’activitat és la persona. Bé siguin els estudiants, els professors o els professionals que treballen en els centres. El canvi que vam emprendre fa uns quants anys es va veure accelerat per la pandèmia, però som conscients que la transformació està al servei de les persones i que hem d’adaptar-nos a les noves realitats, sobretot a les educatives. La realitat és que convivim amb les xarxes socials, el Big Data, el Iot, etc. que requereixen criteris d’actuació, codis ètics. Per això, les humanitats aporten una visió àmplia i més integral que ens ajuda a desenvolupar el potencial dels sabers tècnics. M’agradaria que poguéssim trencar la bretxa que existeix entre l’àmbit humà i el tècnic. 

-¿Quins són els grans reptes als quals s’enfronta la universitat espanyola ara mateix? 

Són molts. Però si hagués de seleccionar-ne alguns, diria que són: 

  • Innovació docent: els estudiants que arriben a les aules no són com els estudiants de fa 10 anys. Són diferents perquè tenen una altra manera de relacionar-se, d’aprendre i de consumir continguts. La universitat ha d’adaptar-se i acostar-se a la seva forma d’aprendre. Al CEU posem en marxa iniciatives d’innovació per dotar de recursos i metodologies per formar estudiants sense perdre la perspectiva humanística i així traslladar-los valors. 
  • Internacionalització de les universitats: és un repte del conjunt de les universitats espanyoles. Hem de fer un esforç per posicionar-nos com una fórmula atractiva cap als estudiants d’altres països i competir amb universitats de gran tradició en aquest aspecte. Fa anys vam iniciar la internacionalització amb altres campus, per oferir una verdadera experiència internacional i estem molt satisfets ja que, en algunes facultats, el 30% dels alumnes són estrangers. 
  • Ocupabilitat dels estudiants: és juntament amb la docència, la investigació i la transferència una de les missions de la universitat.  

-I ¿quins són els reptes als quals s’enfronten els estudiants que surten de les facultats? 

El principal repte és el de sempre, però amb matisos: trobar el seu lloc al món. I a més ara, el repte és entendre que haver acabat la universitat no és haver acabat la formació. Cal formar-se permanentment. Actualitzar-se de manera constant per desenolupar un lloc de treball i adaptar-se a les necessitats de l’empresa. I aquesta necessitat és una oportunitat per a ells, perquè així optaran a millors llocs de treball. 

-Llavors, ¿com preveu que sigui la forma d’ensenyar en 5 anys, en 10 anys…? 

Ara els canvis són molt ràpids. La forma d’ensenyar haurà variat. La forma d’impartir docència haurà d’adaptar-se. Si els alumnes d’avui no són com els de fa 10 anys, els que venen tampoc seran com els d’avui. Nosaltres hem iniciat aquest camí amb programes innovadors com Exploria, que és un programa sustentat per una comunitat d’aprenentatge, que genera un univers de mestres i deixebles. Es tracta d’ensenyar per competències per despertar la motivació, potenciar les assignatures de perfil humanístic, a més de les assignatures que formen part del currículum de cadascuna de les titulacions i trencar el format d’assignatures individualitzades sense connexions les unes amb les altres. 

-Expliqui’ns què és CEU Digital Tech. 

És un projecte de Tech per proporcionar qualificació en competències digitals a tothom qui vulgui obtenir-les, a tot tipus de públic: Intel·ligència Artificial, Ciència de dades, Computació en el núvol… Està dirigit a estudiants, però també a professionals. 

-¿Creu vostè que la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), o també denominada ‘Llei Castells’, aportarà millores a la Universitat espanyola? 

Jo crec que no és la llei que les universitats necessiten. Hi ha hagut diverses rondes d’al·legacions i hem al·legat individualment i com a CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) i almenys el que hem aconseguit és posar-nos d’acord entre nosaltres. Podia haver anat més enllà, però aquesta llei no ens situa, en termes de competitivitat, al davant d’altres sistemes universitaris internacionals. 

-¿Què pot fer la universitat espanyola per augmentar l’ocupabilitat dels universitaris? 

Durant els últims anys, totes les universitats han reforçat els seus serveis de carreres professionals. Al CEU així ho hem fet. Perquè és important el contacte amb l’empresa, oferir a l’estudiant un programa de pràctiques. Tenim convenis amb més de 9.000 empreses i tenim 5.000 ofertes anuals de pràctiques tant nacionals com internacionals. Hi ha una àmplia borsa de treball de diferents empreses. I seguirem aprofundint en fòrums d’ocupació, en processos de reclutament i en la relació amb empreses que busquen talent jove. Es pot millorar l’assessorament als alumnes, donar-los formació i facilitar l’accés a aquesta primera feina. Fer un currículum digital, simulació d’entrevistes de treball, anàlisi del perfil de l’estudiant, millora de la xarxa de suport de mentorització professional dels estudiants… I a més, és important la formació en les competències transversals com la comunicació, el treball en equip, el lideratge, l’autoconeixement, les humanitats, el sentiment crític… tots són valors que enriqueixen el perfil.