La campanya de la declaració de la renda del 2021 encara les últimes setmanes i molts contribuents esperen fins a l'últim moment per presentar aquest tràmit anual. Tot i això, és primordial que aquelles persones que estan obligades a presentar l’IRPF no se n'oblidin i ho facin de forma correcta abans del 30 de juny, ja que Hisenda té preparada una bateria de sancions, per a aquells que cometin un error o no la lliurin a temps.

La plataforma TaxDown vol evitar als contribuents espanyols aquests problemes i ajudar-los a presentar la declaració de la renda amb el màxim estalvi i en poc temps. L'estalvi mitjà dels usuaris de Taxdown se situa al voltant dels 400€, i en alguns casos arriba fins als 1.000 aplicant les deduccions corresponents.

“Fins avui, la nostra empresa ha aconseguit el rècord nacional per a una empresa privada en nombre de declaracions d'impostos presentades. L'any passat, vam gestionar més de 193 milions d'euros en impostos per als nostres ‘taxers’, i els vam estalviar més de 17 milions d'euros”, assenyala Enrique García, CEO de TaxDown, que juntament amb Álvaro Falcones i Joaquín Fernández van ser els creadors d'aquesta plataforma espanyola d'assessorament fiscal en línia ja fa més de quatre anys.

Els tres fundadors de TaxDown.

Les sancions més habituals d'Hisenda

Una de les sancions més recurrents és aquella per no presentar l’IRPF a temps, en què s’obren dos escenaris. En cas que la declaració de la renda surti a pagar, el contribuent haurà de desemborsar el resultat i una multa. D'acord amb els experts fiscals de la start-up espanyola, la penalització consisteix en el pagament d'entre el 50% i el 150% del total del deute, un cobrament que pot augmentar si Hisenda considera que ha patit un perjudici econòmic o si això ja ha passat altres vegades. En cas que a una persona li surtin a pagar 1.250 €, podria arribar a abonar fins a 3.125 €, és a dir, una quantia més gran que l'estalvi mitjà de les famílies.

D'altra banda, hi ha persones a qui els surt a tornar i no la presenten, ja sigui per desconeixement o per simple ociositat. Aquesta pràctica també comporta una sanció, que podria arribar a assolir els 200 euros. En conseqüència, si la devolució és menor a aquesta multa, podria passar que a un contribuent que li sortís en positiu en un primer moment, ara li surti a pagar.

Registra't a TaxDown aquí

Hisenda té 4 anys per avisar-nos pels errors comesos en aquesta campanya

El període de revisió per part de l'Agència Tributària dels tràmits fiscals per l'impost a la renda de les persones físiques es pot allargar 4 anys. Per això, encara que s'acabi la campanya del 2021, Hisenda té fins al 2026 per avisar-te dels errors comesos en aquesta gestió. Si durant aquest temps els funcionaris de l'organisme públic detecten que una persona havia d'haver presentat l'IRPF i no ho ha fet se li enviarà un requeriment. Així mateix, s'iniciarà un procediment sancionador, que tindrà diferents conseqüències depenent de si la gestió fiscal va sortir a pagar o tornar.

“Encara queda un mes perquè la campanya de la declaració de la renda finalitzi, raó per la qual els contribuents encara són a temps de presentar aquest tràmit anual i fugir de qualsevol possible sanció per part dels organismes públics”Enrique García Moreno

Tot i això, hi ha una forma de reduir el màxim possible aquest tipus de multes i és presentar la declaració abans que Hisenda t'enviï el requeriment, la coneguda com a “carta de la por”. Si una persona envia motu propi l'IRPF fora de termini i surt a pagar, la multa dependrà del temps en què s'ha trigat. De manera que, si s'envia al mes de juliol, es carregarà un interès de l'1%, a l'agost del 2%... i així successivament mes a mes, de manera que és important deixar-la feta com més aviat millor perquè l’interès no segueixi creixent.

Esborrany de la declaració de la renda.

Els endarrerits, encara estan a temps de fer la renda i TaxDown és el millor aliat perquè els surti a tornar, ja que aplica totes les deduccions autonòmiques possibles” afirma Enrique García Moreno.

Les deduccions a la família i a l'habitatge, el principal estalvi a Catalunya

De les tretze deduccions autonòmiques que es poden aplicar els catalans, més de la meitat pertanyen al pla familiar i a la vivenda. És vital comprendre cada cas individual, ja que en cada circumstància s'aplicaran unes deduccions concretes.

Com a cas pràctic, imagina un contribuent català menor de 40 anys amb ingressos de fins a 22.000€ a l'exercici anterior, amb un únic pagador, 2 fills compartits amb la seva parella (2018 i 2020), amb despeses de guarderia i un habitatge de lloguer. Utilitzant l'eina de TaxDown per fer la declaració de la renda, sortiria a tornar 764€, una diferència de més de 400 euros respecte a l'esborrany. Per què? Perquè TaxDown inclou totes les deduccions, també les autonòmiques.

L'avantatge de TaxDown és el seu algorisme i els seus assessors fiscals

Precisament per assegurar el màxim estalvi en la declaració, TaxDown ha desenvolupat un algorisme propi, que compara les dades fiscals amb les dades personals de cada contribuent i així és com detecta totes les deduccions autonòmiques i estatals aplicables, que no estan reflectides, per defecte, en l'esborrany que proposa Hisenda. Així, la plataforma millora en un percentatge alt els resultats de l'esborrany inicial ofert per Hisenda.

Aquest sistema permet als usuaris presentar la declaració amb senzillesa i rapidesa, 100% en línia i amb el suport dels assessors fiscals de TaxDown, que estan disponibles per resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir, acompanyant els contribuents al llarg de tot el procés.

Registra't a TaxDown aquí

TaxDown

Com es fa la declaració amb TaxDown?

Com a Col·laborador Social de l'AEAT (Agència Espanyola d'Administració Tributària) quan l'usuari es registra i introdueix les dades d'identificació fiscal (casella 505, identificació mitjançant Cl@ve PIN d'Hisenda o el número de referència), l'usuari accedeix a la seva informació directament de l’Agència Tributària. Posteriorment només ha de confirmar les dades i contestar entre 6 i 15 preguntes senzilles sobre la seva situació fiscal, per poder aplicar totes les deduccions possibles que li corresponen. Uns segons després la plataforma oferirà el resultat del càlcul TaxDown i el del seu esborrany, perquè el contribuent pugui comparar i presentar la declaració de la renda en aquell mateix moment.

La seguretat està garantida

La plataforma ofereix precisió i seguretat, amb múltiples sistemes de detecció per minimitzar la possibilitat d'introduir dades errònies. Aquestes alarmes deriven a un equip de fiscalistes de TaxDown, que informen de totes aquelles declaracions que mereixen ser revisades. A més, el fet de ser col·laboradors socials de l'Agència Tributària fa que les dades estiguin 100% encriptades i que l'experiència sigui totalment segura.

A més de poder fer la declaració a la web de TaxDown: https://taxdown.es/, també està disponible l'app tant a Android com a iOS, que ofereix la possibilitat de simular la declaració de forma gratuïta, comprovant quants diners es podrien estalviar presentant-la amb TaxDown. En cas que l'usuari decideixi procedir amb la plataforma, TaxDown cobra una tarifa plana a partir de 35€, que inclou tots els serveis associats (presentació de la declaració, assistència durant el procés, revisió després de la presentació si cal, etc.) o una tarifa superior per a declaracions més complexes o un assessorament més gran per part d'un expert.