El Govern implantarà un nou model de peatges a la xarxa d’autopistes i autovies espanyoles a partir del gener de 2024 en el marc del compliment del pla de recuperació i de fons d’ajuda rebuts per 70.000 milions d’euros amb la Unió Europea. La mesura ha generat controvèrsia en part de l’opinió pública, al veure encarits els seus desplaçaments, però no afectarà a tothom igual: algunes situacions i vehicles quedaran exempts d’aquests desemborsaments, segons va avançar Pere Navarro, màxim responsable de la Direcció General de Trànsit (DGT). 

Així, quedaran alliberats de pagar peatge les persones que circulin per aquestes vies per desplaçar-se a treballar i per tornar als seus domicilis després de la jornada laboral.

També en quedaran exempts els professionals de la docència i de centres educatius, escolars i universitaris, així com els mateixos estudiants en edat de conduir. 

I una tercera excepció: els trasllats en vehicle particular fins a centres sanitaris, per motius de salut.