Un càrtel segons la definició de la RAE (Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua) és un conveni entre diverses empreses similars per a evitar la mútua competència i regular la producció, venda i preus en un determinat camp industrial.

I això precisament és el que van fer 21 fabricants de cotxes entre 2006 i 2013 i que va consistir a celebrar reunions per a acordar preus de vendes o establir el marge dels concessionaris entre altres, practiques prohibides per la Llei de Competència, per la qual cosa els consumidors van pagar més preu pels seus vehicles del qual devien.

Alguns despatxos d’advocats han donat sortida a moltes demandes per aquest càrtel. És el cas d’Acoreo que treballa per defensar als afectats per aquest cas. Per reclamar s’han de seguir una sèrie de tràmits: a través d’Acoreo inicien les reclamacions col·lectives que permetin reduir les despeses del procediment judicial. Per fer-ho cal presentar una sèrie de documentació com ara la factura de compra (si es disposa de comprovant de pagament o qualsevol altra acreditació que serveixi per determinar que es va adquirir el vehicle), i el permís de circular en el seu cas. A la web d’Acoreo es detalla també els seus honoraris en aquest cas: provisió de fons de 150 euros per cobrir despeses inicials, poders i burofax. Si no es recupera cap quantitat no es cobrarà tampoc cap altra quantitat al client. En el cas de guanyar les reclamacions es cobrarà un 15% de la quantitat recuperada com a honoraris del lletrat, més un 5% que destinarà al pagament dels pèrits. Durant aquest any han sortit les primeres sentències dels jutjats mercantils arreu d’Espanya, amb resultat favorable. S’ha demostrat en aquestes resolucions la importància d’una bona pericial. Els perits d’Acoreo estan considerant quanties a reclamar al voltant del 12-15% de l’import de compra del vehicle.

Els fabricants implicats

En concret, els fabricants que van ser multats per això van ser: Alfa Romeo, BMW, Citroën, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Skoda i Volvo. Unes altres companyies com Seat, Volkswagen, Audi van ser eximides de les multes, ja que van sol·licitar clemència i van col·laborar amb la Justícia, encara que també es van veure implicades.

Si vas ser, per tant, una de les persones que van comprar un vehicle en aquelles dates, és possible que estiguis afectat pel càrtel i puguis reclamar una indemnització. La quantia a reclamar dependrà en qualsevol cas de la marca del vehicle i de l’any, però estaria entre un 10% i un 15% del preu d’adquisició del vehicle, al que caldria sumar en cas d’una sentència positiva, els interessos de demora generats.

Per a reclamar, des d’Acoreo i el despatx Garcia Borràs s’estan tramitant demandes col·lectives per marques, i actualment ja hi ha una quinzena de demandes interposades a Madrid principalment, però també a Girona i Barcelona.

Documents exigits

Per a poder participar, s’exigeix tan sols la factura de la compra o en defecte d’això, un justificant de la compra que n’acrediti l’import pagat, com pot ser el contracte de finançament o els rebuts bancaris o justificant de transferència. Mitjançant un informe pericial i una valoració dels jutjats es podrà determinar el perjudici patit per cada comprador del vehicle.

Pel que fa al càrtel de camions, finalment s’ha resolt la controvèrsia sobre el termini de prescripció, havent fixat l’Alt Tribunal Europeu un termini de 5 anys, que podrà permetre a tots aquells transportistes que en el seu dia haguessin fet un burofax poder reclamar judicialment.

Fins ara els tribunals espanyols consideraven un termini de només un any, i això dificultava molt l’èxit de la reclamació per part dels afectats.