Començar de zero sense deutes. Aquest és l’objectiu de la llei de la Segona Oportunitat (llei 25/2015 de 28 de juliol), dirigida tant a particulars com a autònoms i que busca una via legal per a exonerar dels deutes contrets. És un mecanisme legal que ofereix la possibilitat de renegociar els deutes o fins i tot eliminar-les de manera parcial o total.

Hi ha no obstant això, una sèrie de requisits per a poder acollir-se:

- Que el total del deute no excedeixi de 5.000.000 euros.

- Que s’actuï en tot moment de bona fe.

- No tenir antecedents penals contra la hisenda pública, la seguretat social o contra els drets de treballadors.

- No haver iniciat un procediment de Concurs de Creditors.

- No haver aconseguit cap acord extrajudicial per al pagament dels deutes.

- Demostrar que no es té patrimoni suficient per a fer front als deutes.

- Que hi hagi una intencionalitat real de pagar.

- No haver rebutjat una oferta de treball adequada en els últims quatre anys.

El procediment, que segons el cas, pot durar entre 4 i 15 mesos, consta de dues parts.

- Una primera part, Extrajudicial, on amb l’ajuda d’un jutge o mediador, el deutor tracta de pactar amb els seus creditors imports i terminis, segons la possibilitat de cadascun.

- En el cas de no arribar a un acord, s’iniciaria la segona fase, la via Judicial, en la qual ja hi ha obligació d’estar representat per un advocat i un procurador. En ella, el jutge pot dictaminar la manera de saldar els comptes, o bé eximir al deutor del seu pagament.

Entre una fase i una altra, el procés pot arribar a allargar-se entre quatre i quinze mesos. Però això sí, durant el temps que s’estigui tramitant, no es poden exigir els deutes ni tampoc embargar els béns, la qual cosa dóna una mica de temps i oxigen al deutor i pot ser una bona solució per a poder pagar a poc a poc i superar una difícil situació econòmica, que d’una altra forma, no seria possible. Com tot procés no obstant això, té un preu, que sol estar entre els 4000 i els 10000 euros. Un cas de la Llei a les comarques gironines és el següent: Un jutjat de Girona va exonerar un pare de pagar un deute de més de 93.500 euros basant-se en la Llei de la Segona Oportunitat. L’afectat, que vivia a la ciutat, estava divorciat i tenia dos fills al seu càrrec. Per poder passar el mes, havia arribat a demanar préstecs a una desena de bancs. De fet, tot i que té feina, després de pagar les seves despeses bàsiques, tan sols li quedaven 90 euros.

L’home va poder tornar a començar de zero. La sentència, emesa pel Jutjat de Primera Instància Número 4, va concloure que el d’aquest pare és un dels casos en què es pot aplicar la Llei de la Segona Oportunitat.

La citada Llei permet exonerar particulars i autònoms de pagar un deute que hagin contret. Sempre i quan, però, es demostri que han actuat de bona fe i que han intentat arribar a un acord amb els creditors per ajornar el deute.