El Consell de l’Advocacia Catalana ha proposat que els graus de Dret i Criminologia que s’imparteixen a les universitats catalanes incorporin en els seus plans d’estudis assignatures, tant obligatòries com optatives, sobre mediació i la resta de mètodes alternatius de solució de conflictes. Amb aquesta proposta, l’advocacia catalana pretén que «cap estudiant de la branca del dret acabi la seva formació sense haver adquirit uns coneixements suficients sobre aquestes noves eines», va explicar la presidenta de la Comissió de Mediació del Consell i degana del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, Marta Martínez Gellida. Així es traslladarà als departaments de Justícia i d’Universitats i Recerca.

L’aprovació del projecte de Llei de mesures d’eficiència processal establirà que abans d’interposar un procediment contenciós en matèria civil caldrà acreditar que primer s’ha intentat resoldre el conflicte a través de qualsevol dels mètodes alternatius. Martínez Gellida va assenyalar que això generarà un nou escenari que afecta tothom, «i del qual la universitat no en pot ser aliena».

La presidenta de la Comissió de Mediació del Consell de l’Advocacia Catalana va remarcar que «el rol de la universitat és fonamental en el canvi de model i en el foment d’una nova sensibilitat basada en la recerca del consens i de l’acord», i va afegir que aquesta «transformació no serà possible si no s’incideix des del principi en la formació que reben els futurs professionals».

En aquest sentit, la proposta del Consell de l’Advocacia Catalana estableix incorporar una assignatura obligatòria sobre mediació i mètodes alternatius de solució de conflictes als quatre cursos del grau de Dret i una assignatura optativa a tercer i quart. Pel fa al grau de Criminologia, es proposa una assignatura obligatòria a segon i una altra d’optativa a tercer. Finalment, també es demana que el màster d’Accés a l’Advocacia compti amb una assignatura obligatòria i una altra d’optativa sobre aquesta mateixa matèria. El Consell de l’Advocacia Catalana treballa des del 2020 en la promoció i impuls d’aquests mètodes alternatius través del programa ‘InMediació’ amb l’objectiu de desjudicialitzar conflictes que es poden resoldre amb la mediació professional, sense necessitat d’acabar litigant en el jutjat.