La Seguretat Social ha llançat una sèrie d'advertiments als pensionistes els darrers dies. Algunes de gran importància, com la possible multa a què s'enfronten més de dos milions de persones que cobren la jubilació. No obstant això, alguns avisos de l'ens públic són positius, com ara cobrar una quantitat extraordinària. Són 30,40 euros al mes, però menys és res en temps econòmicament convulsos.

Es tracta del complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere. Substitueix el complement per maternitat per aportació demogràfica i persegueix reparar el perjudici que han patit les dones o homes al llarg de la seva carrera professional per assumir un paper principal en la tasca de la cura dels fills, la qual els ha endarrerit els períodes de cotització.

Fins a 1.696,8 euros l'any

La quantia del complement es fixa a partir dels pressuposts generals de l'Estat de cada any. Per a aquest 2023, l'import és de 30,40 euros mensuals per cada fill o filla, amb el límit de quatre vegades aquest import. És a dir, 425,60 euros a l'any com a mínim. L'aportació per dos fills és de 848,4 euros per any, de 1.272 euros per tres fills i de 1.696,8 per quatre fills.

Aquesta aportació econòmica la poden cobrar totes les persones que rebin una pensió de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent. El complement "s'abona mensualment amb les dues pagues extraordinàries que es meriten amb les mensualitats de juny i novembre", informa la Seguretat Social a la seva pàgina web, on també detalla els requisits i altres característiques de la prestació.