El Jutjat Social número 5 de Madrid ha condemnat a l'empresa Robert Bosch Espanya a pagar més de 415.000 euros a la família d'un treballador d'una de les seves fàbriques de la capital, que va morir d'un càncer conseqüència d'haver estat exposat a l'amiant present a les bateries que manipulava. La sentència, a la qual ha tingut accés Efe, condemna l'empresa a abonar als hereus 209.431 euros pel dany sofert en vida per l'afectat, així com a pagar-ne 103.658 a la viuda i 20.451 a cadascun dels seus cinc fills.

El mort havia reclamat l'exposició

En vida, el treballador va presentar una reclamació per la seva exposició a l'amiant, a la qual es van unir la seva viuda i fills presentant la demanda davant el Jutjat Social de Madrid. El treballador mort va treballar des del 1966 fins al 1992 en aquesta empresa, que primer es deia FEMSA (Fàbrica Espanyola de Magnets) i el 1990 va passar a dir-se Robert Bosch. Al treballador li va ser diagnosticat un mesotelioma pleural el 2016, que el va anar deteriorant progressivament fins a la mort el 2017. La sentència indica que l'amiant es va utilitzar en la «fabricació de carcasses de bateries i en les juntes antiàcids», que eren posteriorment manipulades pel treballador al laboratori d'assajos de bateries.

Responsables «per acció o omissió»

Si bé, com indica la magistrada, l'empresa realitzava un seguiment als treballadors que prestaven serveis a la cadena de muntatge de bateries «per risc d'amiant», no va ser així amb els treballadors del laboratori d'assajos, igualment exposats al material. Per tant, la sentència determina que l'empresa va ser responsable «per acció o omissió» de la malaltia del seu treballador i que l'ús d'equips de protecció individual (epi) que impedissin el contacte amb l'amiant hagués determinat la falta de responsabilitat civil de l'empresa. La sentència no és ferma i encara es pot formular un recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justícia de Madrid. El despatx OPAMIANTO s'ha felicitat per aquesta sentència i ha recordat que una altra família va ser indemnitzada després de la mort d'un altre treballador d'aquesta mateixa empresa.