El professor d'un col·legi d'Educació Infantil i Primària de Fuente Álamo té dret a ser indemnitzat amb els 1.800 euros que li costa l'implant al qual ha de sotmetre's per reposar la dent que va perdre en rebre el cop de cap d'un alumne amb necessitats educatives especials. Així es declara en l'informe emès pel Consell Jurídic de la Regió de Múrcia (CJRM) a instàncies de la Conselleria d'Educació i Cultura i que recolza la proposta estimatòria feta per l'instructor de l'expedient.

Assenyala el dictamen d'aquest òrgan consultiu de l'administració que els fets es van produir quan el docent intentava calmar l'alumne perquè patia una crisi nerviosa, rebent en aquell moment un cop de cap de manera imprevista. Per al CJRM, existeix una relació de causalitat entre el mal pel qual el perjudicat va presentar la seva reclamació i el funcionament del servei públic, per afegir que aquell no va propiciar la producció del perjudici patit per la seva pròpia culpa o negligència. Aquest òrgan consultiu reconeix el dret del professor a rebre la suma reclamada una vegada acreditat el pagament de la factura corresponent a l'implant.