Un acord de l'acusació particular amb la companyia asseguradora del Servei de Salut de Castella-la Manxa (Sescam) ha evitat que arribi al Tribunal Suprem un procés per imprudència, i les parts han demanat que es faci ferma la sentència que condemna al Sescam a pagar 5,2 milions als pares d'una nena amb greus lesions arran del part i que aviat complirà deu anys. Segons la sentència i els acords aconseguits per les asseguradores, facilitats per l'associació El Defensor del Pacient, la condemna penal al Sescam es converteix en la quantia més gran de la història en matèria de negligències mèdiques a Espanya.

L'acord indemnitzatori que ha posat fi al procediment arriba després d'una primera sentència d'un jutjat penal de Ciudad Real dictada l'any 2019 i una altra posterior de l'Audiència provincial de l'any 2022 que condemnaven a la matrona i al ginecòleg com a autors d'un delicte de lesions per imprudència professional menys greu a la pena de nou mesos de multa. Així mateix, les sentències condemnaven com a responsables civils al Sescam i a les asseguradores Mapfre i Zúrich.

En concret, l'acord suposa que les companyies asseguradores indemnitzen a la menor i als seus familiars amb més de 2,5 milions d'euros en concepte d'indemnització principal, més 2,3 milions en concepte d'interessos i capitalització de la pensió anual, la qual cosa unida a les costes del procediment, encara per taxar, aconseguiran una quantitat de 5,2 milions pel «deficient» seguiment d'un part a l'Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real) que va ocasionar «gravíssimes» lesions a una recent nascuda.

La família víctima d'aquest cas, defensada pel lletrat Francisco Fernández-Bravo de l'associació El Defensor del Pacient, ha rebut ja la quantia de 4,9 milions d'euros i només queden pendents d'abonament les costes del procés.

VA PASSAR EL 14 DE MARÇ DE 2012

Els fets denunciats es remunten al 14 d'octubre de 2012, quan la dona embarassada va acudir a l'Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas per trobar-se amb símptomes de part, després d'haver tingut una gestació normal i haver resultat normals tots els controls previs del qual era el seu tercer part, després de dos fills que van néixer completament sans.

Durant el control de l'evolució del part, la matrona va decidir prescindir d'una de les dues cingles que s'utilitzen per al monitoratge de la freqüència cardíaca fetal i el control de la dinàmica uterina del sistema 'eco-doppler', que té per finalitat la detecció dels signes precoços indicatius d'una possible pèrdua de benestar fetal, i aquesta decisió va impedir que es controlés de manera efectiva la situació física del fetus.

L'advocat de la família ha ressaltat que tampoc es va donar importància als 26 episodis de disminució de la freqüència cardíaca del fetus a nivells de 80 i fins i tot 60 batecs per minut que es marquen en el registre gràfic, ni a les nou anotacions de bradicàrdia que van quedar impreses en aquesta tira, la qual cosa suposa descensos de la freqüència cardíaca fetal, «clars i inequívocs senyals d'alarma en l'evolució d'aquest període de part».

De fet, les sentències reconeixen que, malgrat aquestes «clars i inequívocs» senyals d'alarma en l'evolució, tant el ginecòleg com la matrona, «amb un procedir absolutament negligent», no van adoptar les mesures necessàries encaminades a solucionar la situació de pèrdua de benestar fetal, amb vista a la finalització del part i evitació d'un patiment fetal irreversible. Arran del «deficient» control i seguiment durant el període del part, la recent nascuda va patir un greu i sever mal neurològic a conseqüència de la falta d'oxigen, causat pel descens repetit i mantingut de la freqüència cardíaca fetal.

En l'actualitat, la menor, que complirà deu anys el pròxim dia 14, pateix encefalopatia hipòxic-isquèmica amb paràlisi infantil greu de predomini distònic, convulsions, alimentació mitjançant PEG (sonda de gastrostomia endoscòpica), a més que ha estat hospitalitzada durant 91 dies en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de Neonatologia de l'Hospital d'Albacete, on ha precisat diverses intervencions quirúrgiques.