La gamma d’estafes que sotgen el ciutadà no deixa de créixer, així com la sofisticació de les martingales per fer picar les potencials víctimes. Una de les últimes detectades per la policia té a veure amb les targetes Google Pay, utilitzada habitualment tant per usuaris de dispositius Android com d’iOS (Apple) per adquirir aplicacions de pagament, articles, música i fins i tot més capacitat d’emmagatzematge en el núvol virtual.

El frau en aquest cas consisteix en el fet que algú que es fa passar per una persona del teu entorn contacta amb tu per demanar-te que adquireixis targetes de regal amb què l’esmentada persona ha de realitzar un pagament de manera urgent, habitualment relacionades amb deutes, factures de serveis mèdics i similars. A continuació, sol·liciten la informació dels codis que apareixen a la part posterior de les esmentades targetes.

Es tracta d’un mètode que deixa amb molt poques opcions de defensa la víctima una vegada consumat el dany i tot i que es tracta d’una estafa amb poc calat a Espanya ja s’estan començant a registrar casos.

En cas de dubtes, convé recordar que no s’aportin dades personals ni els codis del revers de les targetes de regal davant sol·licituds que despertin sospites per la manera de procedir. Si es constata un intent de frau s’ha de contactar amb la policia de manera immediata.