El jutjat social 3 de Girona obliga l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a tornar l'ingrés mínim vital a una mare de Llagostera amb dos fills. La sentència, a la qual ha tingut accés l'ACN, revoca una resolució del 27 de desembre del 2021 que li retirava la prestació al·legant que no complia els requisits fixats per ser considerada en situació de "vulnerabilitat econòmica". La mare, de la mà de l'advocat Óscar Álvarez, va interposar una demanda que ara la justícia ha estimat. La sentència conclou que el fet de ser administradora mancomunada d'una empresa familiar "pràcticament inactiva" no és motiu suficient per impedir que continuï cobrant l'ajuda. Per això, el jutjat li reconeix la prestació amb efectes 1 de gener del 2021.

La sentència recull que la dona té la condició de família monoparental amb dos fills menors d'edat al seu càrrec. El 15 de juliol del 2020, la Seguretat Social li va reconèixer la prestació transitòria de l'ingrés mínim vital. És una prestació econòmica enfocada a prevenir el risc de pobresa i d'exclusió social a persones o famílies que no tinguin suficients ingressos econòmics per cobrir les necessitats bàsiques.

El 27 de desembre, la mateixa Seguretat Social va acordar extingir la prestació al·legant que no complia les condicions per ser considerada una família en situació de "vulnerabilitat econòmica". La mare va recórrer la decisió per via administrativa però va rebre una resposta negativa el 7 de febrer d'aquest any. Per això, el seu advocat, Óscar Álvarez, va interposar una demanda als tribunals.

El jutjat social 3 de Girona dona la raó a la mare. Segons recull la sentència, la Seguretat Social no discutia en cap moment que la família complís els requisits relacionats amb capacitat econòmica o propietats però li van retirar l'ajuda perquè constava com a administradora d'una societat mercantil que "no havia cessat la seva activitat".

La sentència admet que la mare consta des de l'any 2009 com a administradora mancomunada d'una societat però que l'empresa està "inactiva" des del 2020, any en què va facturar poc més de 1.500 euros. "És suficient el fet de ser administradora mancomunada d'una societat pràcticament inactiva i de la que, quan va tenir coneixement que la invalidada per a l'accés de la prestació de l'ingrés mínim vital, va cessar en el càrrec?", es pregunta el jutjat.

A la pregunta la sentència analitza que es tractava d'una empresa familiar de la qual la seva mare tenia el 50% de les accions i ella i la seva germana el 50% restants i que, a més, fa temps que no té activitat: "Segons el meu judici, el fet que la demandant hagués estat administradora mancomunada d'aquesta societat, tenint en compte tot allò exposat, no impedeix que mantingui la percepció de l'ingrés mínim vital".

Per això, el jutjat estima la demanda, revoca la resolució del 27 de desembre del 2021 i li reconeix a la mare el dret a percebre l'ingrés mínim vital amb efectes 1 de gener del 2021.

Segons fonts judicials, la decisió del jutjat no només fixa que torni a rebre la prestació, sinó que evita que la Seguretat Social li pugui reclamar els diners que havia percebut abans de dictar la resolució que li retirava l'ajuda.