Emmigrants

El nombre de gironins vivint a l'estranger es triplica en una dècada

Girona 2019-03-21 Actualment són 27.445 persones, mentre que l'any 2009 eren només 10.264, segons dades de l'INE