Kegel

Els exercicis que milloren les relacions sexuals

V.S.M. / EP 2018-11-13 Existeix una estreta relació entre esport i sexe i algunes pràctiques el beneficien especialment