Ordenanca

La Jonquera restringeix els clubs de cànnabis als polígons del sud

2016-04-01 L'Ajuntament, després de rebre peticions l'estiu passat, ha elaborat una ordenança reguladora

Anglès ha actualitzar una ordenança perquè encara sancionava en pessetes

2016-02-20 Tot i que la norma reguladora de tinença d´animals va ser revisada el 2008, no es va canviar el tipus de moneda de cobrament

Insults a agents i consum d'alcohol són els principals motius de multa per incivisme

2015-02-27 Salt ha imposat 248 multes per incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana, aprovada l'any 2013

Girona posa 1.683 multes per incomplir l'ordenança de civilitat durant el 2014

2015-01-21 Medalles i diplomes a agents que hsn estat més de 20 anys a la Policia Municipal i d'altres cossos i admnistracions

Multa de 800 euros per tallar l'escorça d'un arbre amb un vidre a Salt

2013-05-17 L'infractor de l'ordenança municipal de convivència recorre als jutjats i aconsegueix que li rebaixin la sanció final a 100 euros