Pneumàtics

ESPECIAL MOTOR HIVERN

Els pneumàtics d'hivern milloren la conducció per carreteres gelades

Redacció 2018-11-21 Quan la temperatura baixa de 7 ºC, un pneumàtic estàndard perd eficàcia en adherència per l'enduriment de les gomes · Les rodes d'hivern permeten fer front a condicions de circulació adverses com les gelades o nevades

Descobreixen un taller mecànic il·legal en un bosc de Sant Llorenç

2016-06-21 El responsable treballava en precari amuntegant olis, pneumàtics i també criava cavalls