Reporter

Un reporter descol·loca un home negre amb la seva pregunta: «És vostè blanc?»

U.M 2018-11-02 El periodista de Telemadrid es va adonar de l'error que havia comès i ho va corregir ràpidament

El carnet de reporter de Saint-Exupéry es troba a l'Arxiu de Salamanca

2016-07-07 Entre els documents requisats pel règim franquista també hi ha l'afiliació de l'actor Paco Martínez Soria al sindicat anarquista CNT