Som.udg.edu

La UdG activa "som.udg.edu", un "canvi d'era" que obre la presa de decisions

| Girona 2018-12-17 La nova eina s'obre a tota la ciutadania perquèfaci propostes que es podran elevar el Consell de Govern