Taula del Tercer Sector Social

El món local de Girona aporta el 6,3% del finançament de les entitats socials

acn/p.t.v. 2018-11-21 La mitjana catalana és del 16 per cent, segons l'últim Baròmetre del Tercer Sector Social

La prioritat dels contractes públics és el cost econòmic i no la qualitat

2017-03-15 Un estudi de la Taula del Tercer Sector mostra el desavantatge de les entitats socials davant de les empreses mercantils · Girona és entre els vuit ajuntaments analitzats en l'informe